Jump to ContentJump to Main Navigation

Ochrona Srodowiska i Zasobów Naturalnych

Environmental Protection and Natural Resources; The Journal of Institute of Environmental Protection-National Research Institute.

[Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych ]

4 Issues per year

Open Access
VolumeIssuePage

Most Downloaded Articles

  1. Risk of cadmium and lead transfer from the soil into seeds of chosen minor plants / Ryzyko migracji kadmu i ołowiu z gleby do nasion wybranych roślin rzadkich
  2. The influence of particular biostimulators on some biochemical parameters in broccoli (Brassica oleracea L. Var. Botrytis italica plenck) / Wpływ wybranych biostymulatorów na kształtowanie się parametrów biochemicznych u brokułu (Brassica oleracea L. V..
  3. Influence of feed additives used in prevention of coccidiosis on the quality of enteric microflora of fast-growing and slowgrowing chickens / Wpływ wybranych dodatków paszowych stosowanych w profilaktyce kokcydiozy na jakość mikroflory jelit kurcząt sz..
  4. Domestic cat (Felis catus) as a bioindicator of environmental lead contamination / Kot domowy (Felis catus) jako bioindykator zanieczyszczenia środowiska ołowiem
  5. Sensitivity of bacteria and fungi colonising sheets of unbleached cellulose to biocides assigned for protection of archaeological wood in Biskupin / Wrażliwość bakterii i grzybów kolonizujących arkusze niebielonej celulozy na biocydy przeznaczone do oc..

Volume 24, Issue 2 (Jul 2013)

Risk of cadmium and lead transfer from the soil into seeds of chosen minor plants / Ryzyko migracji kadmu i ołowiu z gleby do nasion wybranych roślin rzadkich

Vollmannová, Alena / Margitanová, Eva / Kujovský, Michal / Čičová, Iveta

Page 17

Published Online: 07/23/2013

Potential antagonist Zn effect on faba bean (Faba vulgaris m.) contaminated by Pb and Cd / Antagonistyczny wpływ Zn na bób (Faba vulgaris m.) zanieczyszczony Pb i Cd

Bystrická, Judita / Tomáš, Ján / Tóth, Tomáš / Trebichalský, Pavol / Kavalcová, Petra

Page 21

Published Online: 07/23/2013

Minority cereals cultivated under loaded model conditions / Rzadkie gatunki zbóż uprawiane w warunkach obciążenia metalami ciężkimi

Harangozo, Ľuboš / Timoracká, Mária / Árvay, Július / Vollmannová, Alena / Trebichalský, Pavol

Page 29

Published Online: 07/23/2013

Comments (0)

Please log in or register to comment.