Jump to ContentJump to Main Navigation

Psychological Studies

Studia Psychologiczne

3 Issues per year

Open Access

Open Access

Influence of Androcentric and Gender-Inclusive Lexical Constructions on Gender-Associational Responses

Katarzyna Bojarska1

Institute of Psychology, University of Gdańsk Poland1

This content is open access.
(CC BY-NC-ND 4.0)

Citation Information: Studia Psychologiczne. Volume 49, Issue 2, Pages 53–68, ISSN (Print) 0081-685X, DOI: 10.2478/v10167-011-0010-y, December 2011

Publication History:
Published Online:
2011-12-25

Wpływ Androcentrycznych i Inkluzywnych Płciowo Konstrukcji Językowych Na Skojarzenia z Płcią

Artykuł podsumowuje pierwszy etap badań nad wpływem języka androcentrycznego i inkluzywnego na dostępność umysłową kategorii płci. W generycznych wypowiedziach na temat ludzi, czyli odnoszących się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, zwykle stosuje się męskie formy leksykalne. Alternatywnie można stosować język inkluzywny płciowo. Analizowano płeć 491 postaci narysowanych pod wpływem instrukcji androcentrycznej i inkluzywnej. Męskie formy leksykalne były odbierane jako sugerujące płeć męską, podczas gdy język inkluzywny sprzyjał wyrównywaniu rozkładu skojarzeń z płcią. Płeć postaci zależała też od płci autorów rysunków. Dodatkowe źródło skojarzeń z płcią stanowiła kategoria społeczna, do której należała postać. Proporcja postaci kobiecych była zaniżona w stosunku do rozkładu oczekiwanego zarówno w warunkach instrukcji androcentrycznej (bardziej), jak i inkluzywnej (mniej). Wyniki zostały poddane interpretacji z perspektywy poznawczej.

Influence of Androcentric and Gender-Inclusive Lexical Constructions on Gender-Associational Responses

The study investigated the influence of exposition to androcentric (generic masculine) and gender-inclusive language on gender-associational responses. 491 human figures were drawn by 104 subjects under generic-masculine or gender-inclusive instructions. Gender of the figures depended on the type of instruction, with generic masculine producing significantly more male-biased responses. It also correlated with participants' gender and depended on the social category the figures represented.

Keywords: płeć; język; androcentryzm

Keywords: gender; language; social cognition; androcentrism; generic masculine; gender-inclusive language

 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007. (2009). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrano 4 lipca 2011 z http://www.stat.gov.pl/gus/5840_6836_PLK_HTML.htm

 • Amare, N. (2007). Where is she? Gender occurrences in online grammar guides. Research in the Teaching of English, 42(2), 163-187.

 • Bem, S. i Bem, D. J. (1973). Does sex-biased job advertising "aid and abet" sex discrimination? Journal of Applied Social Psychology, 3(1), 6-18.[CrossRef]

 • Blaubergs, M. S. (1980). An analysis of classic arguments against changing sexist language. Women's Studies International Quarterly, 3, 135-147.

 • Bradshaw, J., Clegg, S. i Trayhurn, D. (1995). An investigation into gender bias in educational software used in English primary schools. Gender & Education, 7(2), 167-174.

 • Braun, F., Sczesny, S. i Stahlberg, D. (2005). Cognitive effects of masculine generics in German: An overview of empirical findings. Communications: The European Journal of Communication Research, 30(1), 1-21.

 • Braun, V. i Kitzinger, C. (2001). Telling it straight? Dictionary definitions of women's genitals. Journal of Sociolinguistics, 5(2), 214-232.[CrossRef]

 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (2010). Statystyki CEPiK 2010. Pobrano 4 lipca 2011 z http://www.cepik.gov.pl/portal/witryny/witryna_166/

 • Dunning, D. i Sherman, D. A. (1997). Stereotypes and tacit inference. Journal of Personality and Social Psychology, 73(3), 459-471.[CrossRef] [PubMed]

 • Dyrud, M. A. (1997). An exploration of gender bias in computer clip art. Business Communication Quarterly, 60(4), 30-51.[CrossRef]

 • Ernst, S. B. (1995). Gender issues in books for children and young adults. W: S. Lehr (Red.), Battling dragons: Issues and controversy in children's literature (s. 66-78). Portsmouth, NH: Heinemann.

 • Fuertes-Olivera, P. A. (2007). A corpus-based view of lexical gender in written Business English. English for Specific Purposes, 26(2), 219-234.

 • Gabriel, U. i Mellenberger, F. (2004). Exchanging the generic masculine for gender-balanced forms: The impact of context valence. Swiss Journal of Psychology, 63(4), 273-278.[CrossRef]

 • Garza, R. T. i Herringer, L. G. (1987). Social identity: A multidimensional approach. Journal of Social Psychology, 127(3), 299-308.[CrossRef]

 • Gygax, P., Gabriel, U., Sarrasin, O., Oakhill, J. i Garnham, A. (2009). Some grammatical rules are more difficult than others: The case of the generic interpretation of the masculine. European Journal of Psychology of Education, 24(2), 235-246.[Web of Science] [CrossRef]

 • Hamilton, M. C. (1991). Masculine bias in the attribution of personhood. Psychology of Women Quarterly, 15(3), 393-402.[CrossRef]

 • Hamilton, M. C., Anderson, D., Broaddus, M. i Young, K. (2006). Gender stereotyping and under-representation of female characters in 200 popular children's picture books: A twenty-first century update. Sex Roles, 55(11-12), 757-765.

 • Hamilton, M. C., Hunter, B. i Stuart-Smith, S. (1992). Jury instructions worded in the masculine generic: Can a woman claim self-defense when "he" is threatened? W: J. C. Chrisler i D. Howard (Red.), New directions in feminist psychology: Practice, theory, and research (s. 169-178). New York: Springer Publishing Co.

 • Hyde, J. S. (1984). Children's understanding of sexist language. Developmental Psychology, 20(4), 697-706.[CrossRef]

 • MacKay, D. G. i Fulkerson, D. C. (1979). On the comprehension and production of pronouns. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 18(6), 661-673.

 • Marlowe, M. D. (2001, 2005). The gender-neutral language controversy. Bible Research. Internet Resources for Students of Scripture. Pobrano 23 listopada 2010 z http://www.bible-researcher.com/inclusive.html

 • Mills, S. (2003). Caught between sexism, anti-sexism and ‘political correctness’: Feminist women's negotiations with naming practices. Discourse & Society, 14(1), 87-110.

 • Moulton, J., Robinson, G. M. i Elias, C. (1978). Sex bias in language use: "Neutral" pronouns that aren't. American Psychologist, 33, 1032-1036.

 • Mucchi-Faina, A. (2005). Visible or influential? Language reforms and gender (in)equality. Social Science Information, 44(1), 189-215.[CrossRef]

 • Nauka i technika w Polsce w 2009 r. (2011). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Informacje i Opracowania Statystyczne. Pobrano 4 lipca 2011 z http://www.stat.gov.pl/gus/5840_800_PLK_HTML.htm

 • Patt, M. B. i McBride, B. A. (1993). Gender equity in picture books in preschool classrooms: An exploratory study.

 • Polska w liczbach 2011. (2011). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrano 4 lipca 2011 z http://www.stat.gov.pl/gus/5840_6308_PLK_HTML.htm

 • Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r. (2010). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrano 4 lipca 2011 z http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1899_PLK_HTML.htm

 • Rocznik Demograficzny 2010. (2010). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrano 1 kwietnia 2011 z http://www.stat.gov.pl/gus/5840_rocznik_demograficzny_PLK_HTML.htm

 • Rocznik Statystyczny Pracy 2010. (2010). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrano 4 lipca 2011 z http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2175_PLK_HTML.htm

 • Stahlberg, D., Braun, F., Irmen, L. i Sczesny, S. (2007). Representation of the sexes in language. W: K. Fiedler (Red.), Social Communication (s. 163-187). New York, NY: Psychology Press.

 • Stitt, B. A. (1988). Building gender fairness in schools. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.

 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r. (2009). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Informacje i Opracowania Statystyczne. Pobrano 4 lipca 2011 z http://www.stat.gov.pl/gus/5840_6832_PLK_HTML.htm

 • Wojciszke, B. (1991). Korzystanie z danych i pseudodanych przy poznawaniu ludzi. W: M. Kofta i T. Szustrowa (Red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej (s. 67-102). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Comments (0)

Please log in or register to comment.