Jump to ContentJump to Main Navigation

Painlevé Equations and Related Topics

Proceedings of the International Conference, Saint Petersburg, Russia, June 17-23, 2011

Ed. by Bruno, Alexander D. / Batkhin, Alexander B.

With contrib. by Adjabi, Yasin / Andreeva, Tatsyana K. / Artamonov, Dimitry V. / Babich, Mikhail V. / Batkhin, Alexander D. / Batkhina, Natalie V. / Bibilo, Yuliya P. / Brezhnev, Yurii V. / Bruno, Alexander D. / Damianou, Pantelis A. / Garifullin, Rustem N. / Golubeva, Valentina A. / Gontsov, Renat R. / Goryuchkina, Irina V. / Gromak, Valerii I. / Guzzetti, Davide / Iwaki, Kohei / Kazakov, Alexander Ya. / Kessi, Arezki / Korotkin, Dmitry / Leksin, Vladimir P. / Martynov, Ivan P. / Novikov, Dmitrii P. / Ohyama, Yousuke / Parusnikova, Anastasya V. / Pronko, Vyacheslav A. / Sasaki, Yoshikatsu / Slavyanov, Sergey Yu. / Takemura, Kouichi / Tsegel'nik, Vladimir / Vyugin, Ilya V. / Xenitidis, Pavlos / Zograf, Peter

Series:De Gruyter Proceedings in Mathematics

  Table of Contents

  Part I. Plane Power Geometry

  Part II. Space Power Geometry

  Part III. Isomondromy Deformations

  Part IV. Painlevé Property

  Part V. Other Aspects

  Comments (0)

  Please log in or register to comment.
  Users without a subscription are not able to see the full content. Please, subscribe or login to access all content.