Τόμος Κωνσταντіνου ̔ Αϱμενοποv́λου ἐπі τη̄ ε̒ξακοσιετηϱіδι τῆς Εξαβіβλου αυ̕τοῡ

Bernhard Sinogowitz

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Purchase article
Get instant unlimited access to the article.
$42.00
Log in
Already have access? Please log in.


or
Log in with your institution

Journal + Issues

The Zeitschrift für Rechtsgeschichte (ZRG, also known as the Savigny Journal) represents an integral part of European legal history research, having made a significant contribution to the current state of the discipline.

Search