Erwin Riedel and Christoph Janiak

Eisen(II)- und Eisen(III)-Verbindungen (d6, d5)

De Gruyter | 2016