Thomas Kirchhoff

Konkurrenz

Einleitung: Konkurrenz als Epochenparadigma

transcript-Verlag | 2015