Magdalena Groblewska , Barbara Mroczko , Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska , Piotr Myśliwiec , Bogusław Kędra and Maciej Szmitkowski

Serum levels of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) and macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) in pancreatic cancer patients

Walter de Gruyter | Published online: January 1, 2007