Chong-ge You , Jian-feng Li , Xiao-dong Xie , Yan Zhu , Pei-qiang Li and Yi-rong Chen

Association of interleukin-1 genetic polymorphisms with the risk of rheumatoid arthritis in Chinese population

Walter de Gruyter | Published online: August 9, 2007