Magdalena Groblewska , Barbara Mroczko , Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska , Bogusław Kędra , Marta Łukaszewicz , Andrzej Baniukiewicz and Maciej Szmitkowski

Serum interleukin 6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) levels in colorectal adenoma and cancer patients

Walter de Gruyter | Published online: October 1, 2008