Accessible Requires Authentication Published by De Gruyter Mouton November 1, 2011

Imperatives and commands, by Alexandra Y. Aikhenvald

Danil Van Olmen
From the journal

Correspondence address: Centrum voor Grammatica, Cognitie en Typologie, Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, Belgium

Published Online: 2011-November
Published in Print: 2011-November

Walter de Gruyter