Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter October 15, 2017

Expansion of Ashworthius sidemi in red deer and roe deer from the Lower Silesian Wilderness and its impact on infection with other gastrointestinal nematodes

Aleksander W. Demiaszkiewicz, Dorota Merta, Janusz Kobielski, Katarzyna J. Filip and Anna M. Pyziel
From the journal Acta Parasitologica

Abstract

Nematodes Ashworthius sidemi are typical parasites of Asiatic cervids, mostly sika deer (Cervus nippon). Migrating red deer have probably introduced this parasite to the area of Poland from neighbouring countries. The aim of the study was to determine prevalence and intensity of infection of red deer and roe deer from the Lower Silesian Wilderness with A. sidemi after one year from previous studies and to examine the influence of these parasites on other species of gastrointestinal nematodes. 31 abomasa of red deer and 3 abomasa of roe deer from Forest Dictrict of Ruszów have been examined on the presence of parasites. In comparison with previous studies, red deer showed significant, over triple increase of prevalence of A. sidemi and over fivefold increase of mean intensity of infection. Maximum intensity of infection has increased over 24 times. These results indicate on dynamic spread of this new aswortiosis foci. Apart from previously registered parasite species, four new nematodes have been found in examined red deer and roe deer during this year studies. Red deer have been infected with Spiculopteragia assymmetrica, typical for fallow deer and Haemonchus placei – typical for bovine, whereas roe deer have been infected with Trichostrongylus axei and Trichostrongylus capricola, parasites of sheep, goats and bovine. Prevalence of red deer infection with nematodes S. boehmi and Ostertagia leptospicularis was lower than two years ago while prevalence of infection with S. mathevossiani and O. kolchida was higher. Intensity of infection with these nematodes has increased.

References

Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 2007. Wzrost zarażenia żubrów helmintami w Puszczy Białowieskiej. W: Rola hodowli ex situ w procesie restytucji żubra. (Ed. W. Olech). Lasy Państwowe, Gołuchów, 12–16. (In Polish)Search in Google Scholar

Demiaszkiewicz A.W. Lachowicz J., Osińska B. 2008. Ustalenie zasięgu ognisk aswortiozy dzikich i domowych przeżuwaczy we wschodniej i południowej Polsce. Wiadomości Parazytologiczne, 54, 217–119. (In Polish)Search in Google Scholar

Demiaszkiewicz A.W. Lachowicz J., Osińska B. 2009a. Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) in wild ruminants in Białowieża Forest. Polish Journal of Veterinary Sciences, 12, 385–388Search in Google Scholar

Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M., Lachowicz J., Kuligowska I. 2009b. Nowe ognisko aswortiozy żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. Streszczenia referatów Międzynarodowej Konferencji “80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”, Białowieża, 28-29.09.2009 r, 12–13. (In Polish)Search in Google Scholar

Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M. 2010. Forming of European bison helminthfauna in Białowieża Forest. In: (Eds) R. Kowalczyk, D. Ławreszuk, J.M. Wójcik. European bison conservation in the BiaBowieża Forest. Threats and prospects of the population development. Zakład Badania Ssaków PAN, BiaBowieża, 63–74. (In Polish)Search in Google Scholar

Demiaszkiewicz A.W., Kuligowska I., Lachowicz J., Pyziel A.M., Moskwa B. 2013. The first detection of nematodes Ashworthius sidemi in elk Alces alces (L) in Poland and remarks of ashworthiosis foci limitations. Acta Parasitologica, 58, 515–518. 10.2478/s11686-013-0164-4Search in Google Scholar PubMed

Demiaszkiewicz A.W., Merta D., Kobielski J. 2016. Zarażenie jeleni pasożytami w południowo-zachodniej Polsce (Bory Dolnośląskie). Medycyna Weterynaryjna, 72, 317–321. (In Polish)Search in Google Scholar

Demiaszkiewicz A.W., Bielecki W., Rodo A., Pyziel A.M., Filip K.J. 2017. Parazytofauna żubrów Bison bonasus (L.) w Puszczy Boreckiej. Medycyna Weterynaryjna. (In press)Search in Google Scholar

Dróżdż J. 1966. Studies on helminths and helminthiases in Cervidae. II The helminth fauna in Cervidae in Poland. Acta Parasitologica, 14, 1–13Search in Google Scholar

Dróżdż J., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 1998. Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) a new parasite of the European bison Bison bonasus (L.) and the question of independence of A. gagarini. Acta Parasitologica, 43, 75–80Search in Google Scholar

Dróżdż J., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 2000. Aswortioza – nowa parazytoza dzikich przeżuwaczy. Medycyna Weterynaryjna, 56, 32–35Search in Google Scholar

Dróżdż J., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 2003. Expansion of the Asiatic parasite Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae) in wild ruminants territory. Parasitology Research, 89, 94–97. (In Polish)10.1007/s00436-002-0675-7Search in Google Scholar PubMed

Ferte H., Durette-Deset M.C. 1989. Redescription d’ Ashworthius sidemi Schulz, 1933 et d’ A. gagarini Kostyaev, 1996, (Nematoda, Trichostrongylidea) parasites de Cervidae. Bulletin Museum National d’ Histoire Naturelle, Sect. A, 11, 69–77. (In French)Search in Google Scholar

Kobielski, J., Jędrzejczak M., Moskaluk W., Nowak W., Piechota W. 2007. Charakterystyka I Łowieckiego Rejonu Hodowlanego “Bory Dolnośląskie Południowo-Zachodnie”. (Eds) Bobek B., Płaksej A., Frąckowiak W., Merta D. Gospodarka łowiecka i ochrona populacji dzikich zwierząt na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Tom II. Wrocław, pp. 73. (In Polish)Search in Google Scholar

Kotrla B., Kotrly A. 1973. The first finding of the nematode Ash worthius sidemi Schulz, 1933 in Sika nippon from Czechoslovakia. Folia Parasitologica, 24, 377–378Search in Google Scholar

Kotrla B., Kotrly A. 1977. Helminths of wild ruminants introduced in Czechoslovakia Folia Parasitologica, 24, 35–40Search in Google Scholar PubMed

Kotrla B., Kotrly A., Kozdon O. 1976. Studies on the specifity of the nematode Ashworthius sidemi Schulz, 1933. Acta Veterinaria Brno, 45, 123–126Search in Google Scholar

Kowal J., Nosal P., Bonczar Z., Wajdzik M. 2012. Parasites of captive fallow deer (Dama dama L.) from southern Poland with special emphasis on Ashworthius sidemi. Annals of Parasitology, 58, 23–26Search in Google Scholar PubMed

Kowal J. 2013. Parazytofauna wybranych gatunków dzikich i udomowionych zwierząt parzystokopytnych (Artiodactyla) z obszaru Małopolski. Praca doktorska. Kraków. (In Polish)Search in Google Scholar

Kołodziej-Sobocińska M., Demiaszkiewicz A.W., Pyziel A.M., Marczuk B., Kowalczyk R. 2016. Does the blood–sucking nematode Ashworthius sidemi (Trichostrongylidae) cause deterioration of blood parameters in European bison (Bison bonasus)? European Journal of Wild Research, 62, 781–785. 10.1007/s10344-016-1037-6Search in Google Scholar

Osińska B., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J. 2010. Pathological lesions in European bison (Bison bonasus) with infestation by Ashworthius sidemi (Nematoda, Trichostrongylidae). Polish Journal of Veterinary Sciences, 13, 63–67Search in Google Scholar PubMed

Ovcharenko D.A. 1968. Seasonal dynamics and development of Ashworthius sidemi (Trichostrongylidae), Oesophagostomum radiatum, and O. venulosum (Strongylidae) of Cervus nippon hortulorum, Parazitologija, 2, 470–474. (In Russian)Search in Google Scholar

Received: 2017-8-1
Revised: 2017-8-21
Accepted: 2017-8-23
Published Online: 2017-10-15
Published in Print: 2017-12-20

© 2017 W. Stefański Institute of Parasitology, PAS