Andrzej Ryniewicz , Ksenia Ostrowska , Wojciech Ryniewicz ORCID logo , Jerzy Sładek , Łukasz Bojko ORCID logo and Marcin Krawczyk

The application of spherical standards for the evaluation of the accuracy of mapping shape in computed tomography

De Gruyter | Published online: November 20, 2015