Andrzej Ryniewicz , Jerzy Soja , Wojciech Ryniewicz ORCID logo , Krzysztof Sładek and Łukasz Bojko ORCID logo

Experimental research and modeling of selected layers of the trachea based on EBUS

De Gruyter | Published online: November 17, 2015