Anna Zwyrzykowska , Robert Kupczyński , Bogdan Jarosz , Antoni Szumny and Alicja Z. Kucharska

Qualitative and quantitative analysis of polyphenolic compounds in Ilex Sp.

De Gruyter Open | Published online: November 30, 2015