Anna Kostecka-Gugała , Iwona Ledwożyw-Smoleń , Joanna Augustynowicz , Gabriela Wyżgolik , Michał Kruczek and Paweł Kaszycki

Antioxidant properties of fruits of raspberry and blackberry grown in central Europe

De Gruyter Open | Published online: November 26, 2015