Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter March 19, 2020

”Strängt taget fattas oss ingenting”: Folkhemmet i Stig Sjödins och Jenny Wrangborgs arbetarlyrik

  • Magnus Nilsson EMAIL logo

Abstract

The aim of this article is to analyze the attitudes of two prominent Swedish working-class poets – Stig Sjödin (1917–1993) and Jenny Wrangborg (born 1984) – toward the social-democratic welfare state. The premise of the analysis is that this welfare state is a historical and changing phenomenon that has attracted attention from working-class writers in different ways at different times. Sjödin wrote during the emergence and the heyday of the social-democratic welfare state, whereas Wrangborg is writing poetry at a time when the labour movement is ailing and the welfare state challenged. Thus, despite the two poets having closely aligned aesthetical and ideological ideals, their attitudes toward the welfare state are distinctly different.

Litteraturförteckning

Primärlitteratur

Ekelöf, Gunnar 1945: Non serviam. Stockholm.Search in Google Scholar

Norman, Birger/Stig Sjödin 1964: Syneförrättning i folkhemmet. Stockholm.Search in Google Scholar

Norman, Birger/Stig Sjödin 1971: Prologer. Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1945: Blindgångare. Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1947: Sommarpredikan. Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1949: Sotfragment. Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1950: Nattliga besök. Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1955: Molnskugga. Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1959: Asparnas tält. Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1970: Har ni flaggproblem? Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1971: Klarspråk. Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1974: Livets starka smak. Stockholm.Search in Google Scholar

Sjödin, Stig 1977: Förklaringstapet. Stockholm.Search in Google Scholar

Wrangborg, Jenny 2010: Kallskänken. Stockholm.Search in Google Scholar

Wrangborg, Jenny 2013: Kallskänken. Stockholm.Search in Google Scholar

Wrangborg, Jenny 2014: Vad ska vi göra med varandra. Stockholm.Search in Google Scholar

Sekundärlitteratur

Adolfsson, Eva 1992: ”Den förödande förändringen – Ivar Lo-Johanssons Traktorn” I: Göran Greider/Björn Gunnarsson (red.): Att läsa världen. Ny litteraturkritik i systemskiftenas tid. Göteborg. 90–103.Search in Google Scholar

Algulin, Ingemar 1977: Den orfiska reträtten. Studier i svensk 40-talslyrik och dess litterära bakgrund. Stockholm.Search in Google Scholar

Tue Andersen Nexø, 2016: Vidnesbyrd fra velfærdsstaten: den sociale vending i ny dansk litteratur. Köpenhamn.Search in Google Scholar

Butt, Wolfgang 1982: ”Schwedische Literatur im 20. Jahrhundert.” I: Fritz Paul (red.): Grundzüge der neueren skandinavischen Literaturen. Darmstadt. 297–342.Search in Google Scholar

Furuland, Lars 1999: ”Stig Sjödin som arbetarskildrare.” I: Gefle Dagblad 16.1.1999.10.Search in Google Scholar

Furuland, Lars 2019: ”Stig A Sjödin.” I: Svenskt biografiskt lexikon [urn:sbl:5985] 25.1.2019.Search in Google Scholar

Greider, Göran 2013: ”Kallskänken behöver inget förord.” I: Wrangborg, Jenny: Kallskänken. Stockholm.Search in Google Scholar

Holmgren, Ola 1982: ”Proletärförfattarna och den litterära institutionen.” I: Kultur & Kasse 11: 61–69.10.7146/kok.v11i42.18096Search in Google Scholar

Horne Kjældgaard, Lasse 2018: Meningen med velfærdsstaten: Da litteraturen tog ordet – og politikerne lyttede. Köpenhamn.Search in Google Scholar

Johansson, Carl-Eric 2015: Brutal social demaskering. Kurt Salomonson, bilden av folkhemmet och offentligheterna. Hedemora.Search in Google Scholar

Linder, Erik Hjalmar 1966: Ny illustrerad svensk litteraturhistoria: Fem decennier av 1900-talet, Band 2. Stockholm.Search in Google Scholar

Mai, Anne-Marie (red.) 2013: Kættere, kællinger, kontormænd og andre kunstnere: Forfatterroller i den danske velfærdsstat. Odense.Search in Google Scholar

Marx, Karl [1864]: ”Den omedelbara produktionsprocessens resultat.” I: Marx, Karl/Friedrich Engels: Skrifter i urval. Ekonomiska manuskript. Lund. 1975.Search in Google Scholar

Marx, Karl [1867]: Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin. (Första boken. Kapitalets produktionsprocess). Lund. 1981.Search in Google Scholar

Nilsson, Magnus 2014a: Literature and Class. Aesthetical-Political Strategies Modern Swedish Working-Class Literature. Berlin.Search in Google Scholar

Nilsson, Magnus 2014b: “En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska strategier i samtida svenskspråkig arbetarlitteratur.” I: Samlaren 135. 100–128.Search in Google Scholar

Norman, Birger 1951: ”Om arbetardiktens aktuella villkor.” I: Femtital 1. 31–34.Search in Google Scholar

Witt-Brattström, Ebba 1988: Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet. Stockholm.Search in Google Scholar

Published Online: 2020-03-19
Published in Print: 2020-04-28

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Downloaded on 31.3.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ejss-2020-0011/html
Scroll to top button