Nazan Kaymaz , Emel Sarı Gökten , Mehmet Erdem Uzun , Şule Yıldırım , Mustafa Tekin , Naci Topaloğlu and Fatih Köksal Binnetoğlu

Prolonged rooming-in in infancy is associated with generalized anxiety disorder in the adolescent period

De Gruyter | Published online: November 21, 2014