Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter April 20, 2021

Erstarrungsmorphologie und Gießeigenschaften

Siegfried Engler
Published Online: 2021-04-20
Published in Print: 1972-07-01

© 2021 by Walter de Gruyter Berlin/Boston

Downloaded on 1.2.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijmr-1972-630702/html
Scroll Up Arrow