Suna Kılınç , Didem Yücel-Yılmaz , Aylin Ardagil , Süheyla Apaydın , Diana Valverde , Rıza Köksal Özgül and Ayla Güven

Five novel ALMS1 gene mutations in six patients with Alström syndrome

De Gruyter | Published online: May 1, 2018