Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by Oldenbourg Wissenschaftsverlag November 19, 2022

1 IX 1939 Wieluń. Pamięć i Przestroga. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej 1939–2019. Pod redakcją Marka Gogoli [u. a.], Wieluń: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 2020, 197 S., zł 47.00 [ISBN 978‑83‑945503‑8‑7]

  • Hans Hecker EMAIL logo

Rezensierte Publikation:

1 IX 1939 Wieluń. Pamięć i Przestroga. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej 1939–2019. Pod redakcją Marka Gogoli [u. a.], Wieluń: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 2020, 197 S., zł 47.00 [ISBN 978‑83‑945503‑8‑7]


Online erschienen: 2022-11-19
Erschienen im Druck: 2022-11-10

© 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Downloaded on 31.3.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/mgzs-2022-0094/html
Scroll to top button