Skip to content
BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access October 26, 2016

Some Remarks on the Stormy Relationship Between the Detectorists and Archaeological Heritage in Poland

  • Agnieszka Makowska , Agnieszka Oniszczuk and Marcin Sabaciński
From the journal Open Archaeology

Abstract

The paper discusses the issue of the use of metal detectors in Poland in its legal and practical aspects. The possession and the use of metal detectors in Poland is legal, but to search for portable monuments a permit is required. All historical and archaeological finds belong to the State. Detectorists, whose number is estimated to over 50,000, commonly break the law by conducting illegal searches and by appropriation of the discovered objects. This paper describes legal and illegal activities of the detectorist community, giving numerous examples. The authors address the issue of prospects of cooperation between archaeologists and detectorists and comment on the attempts of the latter to depreciate archaeology and the principles of modern heritage management, as well as their rivalry with professional researchers. The authors believe that archaeologists should, therefore, speak and act for archaeology and heritage, instead of accepting the views of the detectorists. The paper also presents threats to archaeological heritage resulting from illegal metal detecting, and draws attention to the problem of low social awareness regarding the rules and needs of archaeological heritage protection in Poland. Solving these issues requires multidimensional activity, encompassing education and training, as well as the consequent prosecution of crimes against archaeological heritage.

References

Borkowski, W. (2015). Rakiety w obronie Warszawy w 1831 roku. Korpus Rakietników Królestwa Polskiego. In W. Borkowski, N. Kasparek (Eds.), Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom II. Warszawskie Materiały Archeologiczne, 12-13, 345-377, 477. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.Search in Google Scholar

Borkowski, W., & Kasparek N. (Eds.). (2014). Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom I. Warszawskie Materiały Archeologiczne, 11. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.Search in Google Scholar

Borkowski, W., & Kasparek N. (Eds.). (2015). Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom I. Warszawskie Materiały Archeologiczne, 12-13. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.Search in Google Scholar

Florjanowicz, P. (2011). Implementing the Educational Strategy of the National Heritage Board of Poland within the Scope of Combating Crime against Archaeological Heritage. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera, et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.103-106). Warszawa: National Heritage Board of Poland.Search in Google Scholar

Florjanowicz, P. (2013). The value of archaeology: Resource, heritage or pure fun? In: A. Lagerlöf (Ed.), Who cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management. EAC Occasional Paper, 8. (pp.73-38). Namur: Europae Archaeologiae Consilium.Search in Google Scholar

Grabowski, M. (2016). The legal basis and organization of rescue archaeology in Poland. In P. Florjanowicz (Ed.), When Valletta meets Faro. The reality of European archaeology in the 21st century. EAC Occasional Paper No. 11. (pp.113-118). Namur: Europae Archaeologiae Consilium.Search in Google Scholar

ICOMOS. (1990). Charter for the protection and management of the archaeological heritage. http://www.icomos.org/charters/ arch_e.pdf (02.03.2016).Search in Google Scholar

Karl, R., & Möller, K. (2016). Empirische Untersuchung des Verhältnisses der Anzahl von Metallsucher Innen im deutschbritischen Vergleich. Oder: wie wenig Einfluss die Gesetzeslage hat. Archäologische Informationen, 39, 1-12.Search in Google Scholar

Kłos, A. (2014, September 20). MSHE pod Grunwaldem. MSH Exploratorzy.pl, http://exploratorzy.pl/mshe-pod-grunwaldem (26.02.2016).Search in Google Scholar

Kobyliński, Z., & Szpanowski P. (2009). Metal Detector Users and Archaeology in Poland: The Current State of Affairs. In S. Thomas, P. G. Stone (Eds.), Metal detecting and archaeology. (pp.13-24). Woodbridge: The Boydell Press.Search in Google Scholar

Korporacja Badawcza Pretendent (2011). Badanie społeczne dotyczące wiedzy o dziedzictwie i zabytkach (Unpublished survey results). Wrocław-Warszawa.Search in Google Scholar

Kozioł, A., Trelka, M. & Florjanowicz, P. (2013). Społeczno - gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.Search in Google Scholar

Łasiczka, C. (2016, February 11). Jak zostać poszukiwaczem skarbów? Rozmowa z Michałem Młotkiem (Episode of the OFF Czarek programme) [audio podcast]. Radio TOK FM, http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Jak-zostac-poszukiwaczemskarbow- Rozmowa-z-Michalem-Mlotkiem/34285 (26.02.2016).Search in Google Scholar

Łasiczka, C. (2016, February 12). Archeolog kontra poszukiwacze skarbów. Rozmowa z prof. Przemysławem Urbańczykiem (Episode of the OFF Czarek programme) [audio podcast]. Radio TOK FM, http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Archeologkontra- poszukiwacze-skarbow-Rozmowa-z-prof-Przemyslawem-Urbanczykiem/34324 (26.02.2016).Search in Google Scholar

Mechliński, M. (2010). Polskie Wojska Rakietowe 1823-1831 (Unpublished BA dissertation). Warszawa: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.Search in Google Scholar

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2014). Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017. Ochrona Zabytków [Special annex], 67 (2). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.Search in Google Scholar

Naczelny Sąd Administracyjny. (2016). Wyrok w sprawie ze skargi kasacyjnej A. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 1282/13 w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z kwietnia 2013 r. w przedmiocie pozwolenia na przeprowadzenie poszukiwań zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych. File number: II OSK 1202/14.Search in Google Scholar

Oniszczuk, A. (2014). The convention in action – Poland almost 20 years after the ratification of the Valletta Convention. In V. M. van her Haas, P. A. C. Schut (Eds.), The Valletta Convention: Twenty Years After Benefits, Problems, Challenges. EAC Occasional Paper, 9. (pp.63-68). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium.Search in Google Scholar

Oniszczuk, A. (2015). Whom do we dig for or are we ready for a dialogue with heritage communities? In G. J. Sayej, D. Henson & Y. F. Willumsen (Eds.), Managing Archaeological Heritage. (pp.6-15). Kristiansand: Vest-Agder-Museet.Search in Google Scholar

Paszkiewicz, B. (2008). Skarb brakteatów polskich i morawskich z Lubomi na Górnym Śląsku (początek XIV stulecia)/A Hoard of Polish and Moravian bracteates from Lubomia in Upper Silesia (the beginning of the fourteenth century)/Poklad polských a moravských brakteátů z Lubomie v Dolním Slezsku (počátek 14. století). Numismatický sborník, 23, 123–161.Search in Google Scholar

Prospektor [anonymus] (n.d. a).Grodzisko – badania terenowe. Sakwa Stowarzyszenie eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków. http://sakwa.org/index.php/8-relacje/154-grodzisko-badania-terenowe (26.02.2016).Search in Google Scholar

Prospektor [anonymus] (n.d. b). Wiosenna wyprawa na grodzisko. Sakwa Stowarzyszenie eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków. http://www.sakwa.org/index.php/8-relacje/148-wiosenna-wyprawa-na-grodzisko (26.02.2016).Search in Google Scholar

Redakcja MSH Exploratorzy.pl (2015 June 29). Odkrycia MSHE w pałacu w Falentach i na pobojowisku Bitwy pod Raszynem. MSH Exploratorzy.pl. http://exploratorzy.pl/odkrycia-mshe-w-palacu-w-falentach-i-na-pobojowisku-bitwy-pod-raszynem (26.02.2016).Search in Google Scholar

Reszka, P. P. (2014 April 11). Policja jak w Europie Zach. Przynajmniej w tym jednym. Gazeta Wyborcza Lublin. http://lublin. wyborcza.pl/lublin/1,48724,15777568,Policja_jak_w_Europie_Zach__Przynajmniej_w_tym_jednym.html#LokLubTx (15.02.2016).Search in Google Scholar

Sabaciński, M. (2011a). Crimes against archaeological heritage in the context of how archaeology is perceived by society. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.131-134). Warsaw: National Heritage Board of Poland.Search in Google Scholar

Sabaciński, M. (2011b). Cooperation between the National Heritage Board of Poland and the Allegro auction website in the campaign against the illegal trade of achaeological artifacts. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.107-110). Warszawa: National Heritage Board of Poland.Search in Google Scholar

Sabaciński, M. (2012). Muzealnik na rozdrożu. Głos w sprawie przekazywania muzeom znalezisk archeologicznych z amatorskich odkryć. Muzealnictwo, 53, 93-99.Search in Google Scholar

Skaldawski, B. (2011). Cooperation between services combating crimes against cultural heritage and institutions specialising in monument protection. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.91-98). Warszawa: National Heritage Board of Poland.Search in Google Scholar

Sobierajski, Ł. (2013 October 10). Reduta Ordona okradziona i uratowana zarazem. MSH Exploratorzy.pl. http://exploratorzy. pl/reduta-ordona-okradziona-i-uratowana-zarazem (26.02.2016).Search in Google Scholar

Sulowski, K. (2016, February 14). Szukał skarbów na starożytnym cmentarzysku. Sąd wydał wyrok bez precedensu. Gazeta Wyborcza Lublin. http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19623679,szukal-skarbow-na-starozytnym-cmentarzyskusad- wydal-wyrok.html (15.02.2016).Search in Google Scholar

“Wiślanin”, M. (n.d.). Wydobyliśmy zabytki z czasów rzymskich! Sakwa Stowarzyszenie eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków. http://sakwa.org/index.php/artykuly/8-relacje/134-wydobylismy-zabytki-z-czasow-rzymskich (26.02.2016). Search in Google Scholar

Received: 2016-3-15
Accepted: 2016-10-20
Published Online: 2016-10-26

© 2016 Agnieszka Makowska et al.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

Downloaded on 29.2.2024 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/opar-2016-0013/html
Scroll to top button