Skip to content
BY 4.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access March 1, 2021

The Difficult alliance. Military cooperation between the ruthenian king Daniel and the Piasts of Mazovia

  • Michał Skoczyński
From the journal Open Military Studies

Abstract

The article presents the military cooperation between the King of Galician-Volhynian Ruthenia, Daniel Romanowicz, and the Dukes of Mazovia, Konrad and his son Siemowit. The alliance, based as a counterweight for the cooperation between the King of Hungary and the Piast princes of Lesser Poland, who were trying to conquer Ruthenia and dominate all Piast principalities in then fragmented Poland. It lasted for several decades from the 1220’s to the 1260’s and was primarly aimed at mutual protection against the invasions of the pagan Yotvingians and supporting each other in armed conflicts. The text contains an analysis of war expeditions, tactics and ways of support that were given by both sides of the allianace. It is a new point of view on this aspect of political strategy of both sides that in some ways defined the regional situation. Ruthenians granted masovian Piasts some mobile and political uncommited support in fight with their relatives in Poland, and also secured their border with the Yotvingians. On the other hand, masovian knights were an additional strike force in ruthenian plundering expeditions to Yotvingia. The research was based on the analysis of preserved historical sources and scientific literature using historical methodology.

References

Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 5/6, Ed. Kozłowska-Budkowa, Zofia Pieradzka, Krystyna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973Search in Google Scholar

Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 7/8, Ed. Z. Kozłowska-Budkowa, K. Pieradzka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975Search in Google Scholar

Kronika Halicko-wołyńska. Kronika Romanowiczów, ed. D. Dąbrowski, A. Jusupovic, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2020,Search in Google Scholar

Kronika Wielkopolska, ed. B. Kurbis, K. Agbarowicz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010Search in Google Scholar

Petri de Dusburg Chronicon terrae Prussiae, ed. M. Toppen, in: Scriptores Rerum Prussicarum T.1, Verlag von S. Hirzel, Leipzig 1861, p. 21-219.Search in Google Scholar

D. Dąbrowski, Daniel Romanowicz. Król Rusi (ok. 1201-1264). Biografia Polityczna, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2012Search in Google Scholar

D. Dąbrowski, Romanowicze a Kazimierz I Konradowic książę kujawski, in: Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów, ed. D. Dąbrowski, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2017Search in Google Scholar

M. R. Kotljar, Z historii polityki zagranicznej książąt halickich i wołyńskich w XIII wieku, Mazowieckie Studia Humanistyczne 1-2 (2000),Search in Google Scholar

H. Samsonowicz, Konrad I Mazowiecki (1187/88-31 VIII 1247, p.67-68Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014Search in Google Scholar

M. Skoczyński, Contrata Masoviae. Dominikańskie klasztory na Mazowszu w XIII-XVI w., Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W DRODZE, Poznań 2018Search in Google Scholar

A. Teterycz-Puzio, Bolesław II Mazowiecki. Na szlakach ku jedności (ok. 1253/58 – 24 IV 1313), Wydawnictwo Avalon, Kraków 2015,Search in Google Scholar

A. Teterycz-Puzio, Konrad I Mazowiecki, Kniaź wielki lacki (1187/89-31 sierpnia 1247), Wydawnictwo Avalon, Kraków 2019Search in Google Scholar

A. Teterycz-Puzio, Siemowit I Mazowiecki. Książę trudnego pogranicza (ok. 1215 – 23 VI 1262), Wydawnictwo Avalon, Kraków 2018Search in Google Scholar

J. Tęgowski, Okoliczności wstąpienia na tron halicko-włodzimierski Piasta mazowieckiego Bolesława Trojdenowica (nieznane dokumenty ruskie z XIV wieku), STUDIA PODLASKIE 18 (2009/2010)Search in Google Scholar

B. Włodarski, Alians rusko-mazowiecki z drugiej polowy XIII w., w: Studia historyczne ku czci S. Kutrzeby, t. II, Kraków 1938Search in Google Scholar

B. Włodarski, Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskich, Zapiski Historyczne 24 iss. 2-3 (1959), t. 24Search in Google Scholar

B. Włodarski, Jatwiażskaja problema w polsko-ruskich swiaziach X-XIII w. in: Miżdunatrodnyje swiazi Rossi do XVII w.; Sbornik statiej, ed. A. A. Zimin, W. T. Paszurto, Moscow 1961,Search in Google Scholar

B. Włodarski, Wołyń pod rządami Rurykowiczów i Bolesława Jerzego Trojdenowiecza, Rocznik Wołyński 3 (1934);Search in Google Scholar

L. Wojtowycz, Walka o spadek po Romanowiczach a król polski Kazimierz III Wielki, in: Kazimierz Wielki i jego państwo, ed. J. Maciejewski, T. Nowakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011Search in Google Scholar

E. Wójcikowska, Słowo o Bolesławie Jerzym II Trojdenowiczu (1310–1340) – ostatnim Romanowiczu na tronie halicko-włodzimierskim, Sensue Historiae 18 (2015/1)Search in Google Scholar

Received: 2021-01-01
Accepted: 2021-01-07
Published Online: 2021-03-01

© 2020 Michał Skoczyński, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloaded on 7.6.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openms-2020-0108/html
Scroll to top button