Skip to content
BY 4.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access February 24, 2021

The Kiev operation and Tukhachevsky’s two offensives in 1920 as attempts at undertaking strategic and operational initiative during the Polish-Soviet War of 1919-1920

  • Bartosz Kruszyński
From the journal Open Military Studies

Abstract

The article is an analysis of: 1) the Kiev operation from late April and early May 1920, 2) Tukhachevsky’s first offensive in May 1920, 3) Tukhachevsky’s second offensive launched in July 1920. All the three operations were attempts at undertaking strategic and operational initiative during the Polish-Soviet War of 1919-1920. The first offensive pertained to the Polish army, in the subsequent two cases it was the Soviet Western Front. Tukhachevsky’s second offensive resulted in the battle of the Bug in late July and early August 1920. By discussing each of the operations, the author presents the fighting potential of the armies involved, the tactical and operational goals, the course of the fighting, the turning points, both parties’ planning mistakes and the consequences of the operations.

References

Archival sources:

The Archive of the Józef Piłsudski Institute of America in New YorkSearch in Google Scholar

Published sources:

Materjały do historji wojny 1918-1920 r., Bitwa warszawska, Volume 1: Bitwa nad Bugiem 27 July – 7 AugustSearch in Google Scholar

1920, Part 1, Wojskowe Biuro Historyczne, Warsaw 1935.Search in Google Scholar

Materjały do historji wojny 1918-1920 r., Bitwa warszawska, Volume 1: Bitwa nad Bugiem 27.VII – 7.VIII 1920, Part 2: Documents, Wojskowe Biuro Historyczne, Warsaw 1935.Search in Google Scholar

Autobiographical sources:

D’Abernon Edgar Vincent, Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 1920 r., Drukarnia Mazowiecka, Warsaw 1932.Search in Google Scholar

Books and Articles:

Biernacki M., Działania Armji Konnej Budiennego w kampanji polsko-rosyjskiej 1920 r., Studja taktyczne z historii wojen polskich 1918-1921, Volume 3, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warsaw 1924.Search in Google Scholar

Davies N., Orzeł biały czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, translated by Andrzej Pawelec, Wydawnictwo Znak, Krakow, 1998.Search in Google Scholar

Kukiel M., Pierwsza wytyczna operacji warszawskiej, “Bellona”, 1925/19, pp. 113-134.10.1524/klio.1925.19.19.113Search in Google Scholar

Kukiel M., Z doświadczeń kampanji r. 1920 na Ukrainie i w Małopolsce, part 1, “Bellona” 10/1920, pp. 721-728.Search in Google Scholar

Moszyński J., Natarcie i odwrót XV. Armji Sowieckiej maj-czerwiec 1920 r., Part 1, “Bellona”, 1923/12, pp. 89-114.Search in Google Scholar

Moszyński J., Natarcie i odwrót XV. Armji Sowieckiej maj-czerwiec 1920 r., Part 2, “Bellona”, 1923/12, pp. 204-225.Search in Google Scholar

Moszczeński J., Przygotowanie i plan drugiej ofensywy Tuchaczewskiego (czerwiec-lipiec 1920), Part 1, “Bellona”, 1925/17, pp. 269-293.Search in Google Scholar

Moszczeński J., Przygotowanie i plan drugiej ofensywy Tuchaczewskiego (czerwiec-lipiec 1920), Part 2, “Bellona”, 1925/18, pp. 44-59.Search in Google Scholar

Nowik G., Zanim złamano „Enigmę”… Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920, Volume 1, Wydawnictwo Rytm, Warsaw 2004.Search in Google Scholar

Nowik G., Zanim złamano „Enigmę”… rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920, Volume 2, Wydawnictwo Rytm, Warsaw 2004.Search in Google Scholar

Patelski M., Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warsaw 2002.Search in Google Scholar

Piłsudski J., Rok 1920. Z powodu pracy M. Tuchaczewskiego „Pochód za Wisłę”, Nakładem Tow. Wyd. “Ignis” (E. Wende i S-ka) Spółka Akcyjna, Warsaw, 1924.Search in Google Scholar

Przybylski A., Działania wstępne w wojnie polsko-rosyjskiej 1918-1920, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warsaw, 1928.Search in Google Scholar

Przybylski A., Wojna polska 1918-1921, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warsaw, 1930.Search in Google Scholar

Odziemkowski J., Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warsaw, 2004.Search in Google Scholar

Odziemkowski J., Piechota polska w wojnie z Rosją bolszewicką 1919-1920, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warsaw, 2010.Search in Google Scholar

Tuchaczewski M., Pochód za Wisłę. Wykłady wygłoszone na kursie uzupełniającym Akademji Wojskowej R.K.K.A. w Moskwie, 7–10 litego 1923 r., translated by Antoni Bogusławski, major in the General Staff, [in:] Piłsudski J., Rok 1920. Z powodu pracy M. Tuchaczewskiego “Pochód za Wisłę”, Nakładem Tow. Wyd. “Ignis” (E. Wende i S-ka) Spółka Akcyjna, Warsaw, 1924.Search in Google Scholar

Rostworowski St., Bitwa o Brześć (29.VII – 1.VIII.1920), “Bellona” 1920/9, pp. 674-679.Search in Google Scholar

Sikorski W., Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lvov-Warsaw-Krakow 1928.Search in Google Scholar

Umiastowski R., Geografia wojenna Rzeczypospolitej Polskiej i ziem ościennych, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warsaw 1924.Search in Google Scholar

Smoliński A., Zarys dziejów I Armii Konnej (1919-1923), Wydawca Eko-Dom, Grajewo 2003.Search in Google Scholar

Szeptycki St., Front Litewsko-Białoruski 10 marca 1919 – 30 lipca 1920, Krakowska Spółka Wydawnicza, Krakow 1925.Search in Google Scholar

Wyszczelski L., Wojna polsko-rosyjska 1919-1920, vol. 1-2, Bellona, Warsaw, 2010.Search in Google Scholar

Wyszczelski L., Polska sztuka wojenna w bitwie na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 roku, Part 1, “Bellona” 2015/1, pp. 76-95.Search in Google Scholar

Zakrzewski B., 18 Dywizja Piechoty WP w wojnie polsko-sowieckiej, Wydawnictwo Neriton, Warsaw 2016.Search in Google Scholar

Received: 2020-11-11
Accepted: 2021-01-07
Published Online: 2021-02-24

© 2020 Bartosz Kruszyński, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloaded on 30.5.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openms-2020-0112/html
Scroll to top button