Skip to content
BY 4.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access March 30, 2021

Redundant but fashionable. Hussars in the Polish-Lithuanian Commonwealth during the Polish-Saxon union

  • Tomasz Ciesielski
From the journal Open Military Studies

References

Manuscripts

The Central Archives of Historical Records in Warsaw (Archiwum Główne Akt Dawnych), dz. VII, no 236, 291, 355, 374-388, 435-437, 450, 528-550, 611-614Search in Google Scholar

Scientific studies

Bąk Michał, Reformy wojska Rzeczypospolitej w latach 1775-1776. Część 2: Rok funkcjonowania i upadek nowego systemu władzy wojskowej, in: Studia nad staropolską sztuką wojenną, vol. 3, eds. Z. Hundert, K. Żojdź, J. J. Sowa, Oświęcim 2014, pp. 143-170.Search in Google Scholar

Balthasar König Anton, Johann von Oppeln-Bronikowski, in: Biographisches Lexikon aller Helden und Militairpersonen, welche sich in Preußischen Diensten berühmt gemacht haben, Bd 1, Berlin 1788Search in Google Scholar

Bredow Claus von, Das Husarenbuch. Geschichte der preußischen Husaren von ihrer Entstehung bis auf die Gegenwart, Köln 1894Search in Google Scholar

Cichowski Jerzy, Sulczyński Andrzej, Husaria, Warszawa 1977Search in Google Scholar

Ciesielski Tomasz, Armia koronna w czasach Augusta III, Warszawa 2009Search in Google Scholar

Ciesielski Tomasz, Jazda koronna i Wielkiego Księstwa Litewskiego autoramentu narodowego armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1717-1776, in: Do szarży marsz, marsz.... Studia z dziejów kawalerii, ed. A. Smoliński, vol. 1, Toruń 2010, pp. 23-93Search in Google Scholar

Ciesielski Tomasz, Konfederacja tarnogrodzka i obrady Sejmu Niemego – aspekt militarny, in: Sejm Niemy. Między mitem a reformą państwa, ed. M. Zwierzykowski, Warszawa 2019, pp. 37-60Search in Google Scholar

Ciesielski Tomasz, Milicje magnackie i ich potencjał militarny w połowie XVIII wieku. Zarys problematyki, in: Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVII-XVIII w., eds. E. Dubas-Urwanowicz and J. Urwanowicz, Kraków 2012Search in Google Scholar

Ciesielski Tomasz, Österreichisch-polnische Militärkontakte in der Zeit der polnisch-sächsischen Union 1697-1763, in: Polnisch-österreichische Kontakte sowie Militärbündnisse 1618-1918, Wien 2009, pp. 141-152Search in Google Scholar

Ciesielski Tomasz, Polscy ułani w służbie Wettynów i Habsburgów w latach 1730-1763, in: W służbie obcych monarchów i państw: mechanizmy karier obcokrajowców w armiach oraz administracji państwowej, ed. T. Ciesielski, Warszawa 2015, pp. 179-196Search in Google Scholar

Das Sächsisch-Polnische Cavalleriecorps im Oesterreichischen Solde von 1756 bis 1763, „Jahrbücher für die Deutschen Armee und Marine”, 1878, vol. 28.Search in Google Scholar

Davies, Brian L., The Russo-Turkish War, 1768-1774. Catherine II and teh Ottoman Empire, London [Bloomsbury] 2016Search in Google Scholar

Dorn Günter, Engelmann Joachim, Die Kavallerie-Regimenter Friedrich des Grossen, Friedberg 1984Search in Google Scholar

Duffy Christopher, The Army of Maria Theresa, The Armed Forces of Imperial Austria, 1740-1786, Vancouver-London 1977Search in Google Scholar

Gembarzewski Bronisław, Husarze: ubiór, oporządzenie i uzbrojenie: 1500-1775, Warszawa 1999Search in Google Scholar

Jany Curt, Armia Fryderyka Wilhelma. Od wstąpienia Fryderyka Wielkiego na tron do wybuchu wojny siedmioletniej, Oświęcim 2016Search in Google Scholar

Kersnovskij Anton, Istorija russkoj armii 1700-1881, Smolensk 2004Search in Google Scholar

Kisiel Robert, Strzegom-Dobromierz 1745, Warszawa 2001Search in Google Scholar

Kitowicz Jędrzej, Opis obyczajów za panowania Augusta III, ed. R. Pollak, Wrocław 1951Search in Google Scholar

Kłyszejko Bernard, Dezercja w wojskach prywatnych Radziwiłłów w XVIII w., in: Społeczeństwo Staropolskie, Seria Nowa, t. IV, pp. 259-295Search in Google Scholar

Konopczyński Władysław, Konfederacja barska, vol. 1-2, Kraków 1936-1938Search in Google Scholar

Machynia Mariusz, Czarnobylski garnizon Jana Mikołaja Chodkiewicza 1759-1792, in: Militarne tradycje Kędzierzyna Koźla, Śląska i Rzeczypospolitej, ed. T. Ciesielski, Kędzierzyn-Koźle 2013, pp. 152-165Search in Google Scholar

Machynia Mariusz, Kawaleria litewska w początkowym okresie działań Komisji Wojskowej Rzeczypospolitej Wielkiego Księstwa Litewskiego, Lata 1765-1766, in: Do szarży marsz, marsz.... Studia z dziejów kawalerii, ed. A. Smoliński, vol. 2, Toruń 2012, pp. 23-91Search in Google Scholar

Nagyrévy von Neppel György, Husaren in der Weltgeschichte, Wiesbaden 1975Search in Google Scholar

Pasztor Maria, Milicje magnackie Radziwiłłów: Michała Kazimierza „Rybeńki” i Karola Stanisława „Panie Kochanku” – skład, organizacja, funkcje, in: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds Ł. Kądzieli, W. Kriegseisena, Z. Zielińskiej, Warszawa 1994, pp. 129-151Search in Google Scholar

Priesdorff Kurt von, Soldatisches Führertum, Hamburg 1937, Bd. 1, Bd.2Search in Google Scholar

Querengässer Alexander, Das kursächsische Militär im Großen Nordischen Krieg 1700-1717, Paderborn 201910.30965/9783657788712Search in Google Scholar

Rakutis Valdas, Legion Radziwiłłowski czasów Sejmu Czteroletniego, in: Radziwiłłowie w służbie Marsa, eds. M. Nagielski, K. Żojdź, Warszawa 2017, pp. 357-367Search in Google Scholar

Rakutis Valdas, Radivilų milicija XVIII a., „Karo archyvas”, 2005, XX, pp. 101-16210.47459/ka.2005.20.3Search in Google Scholar

Ratajczyk Leopold, Przezwyciężenie kryzysu militarnego Polski przed reformami Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1975Search in Google Scholar

Ratajczyk Leopold, Wojsko i obronność Rzeczypospolitej 1788-1792, Warszawa 1975Search in Google Scholar

Schuster Oskar, Francke Friedrich August, Geschichte der Sächsischen Armee, Leipzig 1885, Th. 1Search in Google Scholar

Tóth Ferenc, Nagyar Huszárok Francia földön / Hussard hongrois en France, HM Hadtörténeyi Intézet és Múzeum 2016Search in Google Scholar

Trąbski Maciej, Kawaleria autoramentu narodowego armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce stanisławowskiej. Lata 1775-1794, in: Do szarży marsz, marsz.... Studia z dziejów kawalerii, ed. A. Smoliński, vol. 2, Toruń 2012, pp. 93-262.Search in Google Scholar

Wielhorski Janusz, Szable w dłoń, Melocheville-Tarnowskie Góry 1991Search in Google Scholar

Zarzycki Wacław, Książę Marcin Lubomirski 1738-1811, Warszawa 1998, pp. 56-99Search in Google Scholar

Żygulski Zdzisław (junior), Husaria polska, Warszawa 2000Search in Google Scholar

Received: 2020-11-15
Accepted: 2020-12-01
Published Online: 2021-03-30

© 2020 Tomasz Ciesielski, published by De Gruyter

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Downloaded on 1.6.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openms-2020-0113/html
Scroll to top button