Skip to content
BY-NC-ND 4.0 license Open Access Published by De Gruyter December 31, 2018

Occurrence and significance of folic acid

  • Ewa Cieślik EMAIL logo and Iwona Cieślik
From the journal Pteridines

Abstract

Folic acid is a naturally occurring pteridine, which was originally isolated from plants. Folic acid (pteroyl-glutamic acid) is composed of pteridine (6-methylptero), p-aminobenzoic acid (PABA) and glutamic acid. Folic acid (folacin) is a compound of major importance for the proper functioning of the human body. Its adequate supply is essential for the proper course of many biochemical processes in the body, including the process of neural tube closure in the fetus, DNA and amino acid synthesis, growth of red blood cells, and the function of the nervous system. Folic acid is a compound of a high sensitivity to physical and chemical factors, and its bioavailability is limited by interactions with multiple food components. Therefore, folate deficiency is one of the most common deficiencies. This paper presents the structure and characteristics of folic acid as a pteridine, it also discusses dietary sources of folate and the effects of its deficiency.

References

1. Czeczot H. Kwas foliowy w fizjologii i patologii. Postepy Hig Med Dosw. 2008; 62:405-19. Polish.Search in Google Scholar

2. Eichholzer M, Tonz O, Zimmermann R. Folic acid: a public health challenge. Lancet. 2006;367:352-61.10.1016/S0140-6736(06)68582-6Search in Google Scholar

3. Bronkowska M, Karcz I. Ocena zawartosci witamin w racjach pokarmowych o niskiej aktywnosci fizycznej. Rocz Panstw Zakl Hig. 2007;58(3):533-40. Polish.Search in Google Scholar

4. Wisniewska K., Wysocki J. Kwas foliowy i jego znaczenie w pierwotnej profilaktyce wrodzonych wad rozwojowych. In: Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004 - Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Poznan: Osrodek Wydawnictw Naukowych, 2010. Polish.Search in Google Scholar

5. Karakula H, Opolska A, Kowal A, Domanski M, Plotka A, Perzynski J. Czy dieta ma wpływ na nasz nastroj? Znaczenie kwasu foliowego i homocysteiny. Pol Merkur Lekarski. 2009;26(152):136-41. Polish.Search in Google Scholar

6. Hahn FE, Jahnke MC. Heterocyclic carbenes: synthesis and coordination chemistry. Angew Chem Int Ed Engl. 2008;47(17):3122-72.10.1002/anie.200703883Search in Google Scholar

7. Steffen JE, McGraw KJ. Contributions of pterin and carotenoid pigments to dewlap coloration in two anole species. Comp Biochem Physiol Part B. 2007;146:42-610.1016/j.cbpb.2006.08.017Search in Google Scholar

8. Ferrer C, Solano F, Zuasti A. Ultrastructural and biochemical analysis of epidermal xanthophores and dermal chromatophores of the teleost Sparus aurata. Histol Histopathol. 1999; 14:383-90.Search in Google Scholar PubMed

9. Shyamaprosad G, Manas KD, Dibyendu S, Bhaswati G. A concise treatment of pterins: some recent synthetic and methodology aspects and their applications in molecular sensors. Pteridines. 2018;29:15-41.10.1515/pteridines-2018-0002Search in Google Scholar

10. Liew SC. Folic acid and diseases - supplement it or not? Rev Assoc Med Bras 2016;62(1):90-100.Search in Google Scholar

11. Stanger O. Physiology of folic acid in health and disease. Curr Drug Metab 2002;3(2):211-23.10.2174/1389200024605163Search in Google Scholar

12. Smith D, Kim Y, Refsum H. Is folic acid good for everyone? Am J Clin Nutr 2008;87: 517-33.Search in Google Scholar

13. Gujska E, Czarnowska M. Wplyw warunków ekstrakcji i hydrolizy na wynik oznaczania zawartości kwasu foliowego i folianow w soku jabłkowym. Zywn Nauk Technol Ja. 2011;2(75):77-88. Polish.Search in Google Scholar

14. Laskowska-Klita T, Chechlowska M, Ambroszkiewicz J, Gajewska J. Kwas foliowy - rola w metabolizmie komorki. Bromat Chem Toksykol. 2012;45(2):144-51. Polish.Search in Google Scholar

15. Kapka-Skrzypczak L, Niedzwiecka J, Wojtyla A, Kruszewski M. Probiotyki i prebiotyki jako aktywny skladnik zywnosci funkcjonalnej. Pediat Endocr Diab Metabol. 2012;18(2):79-83. Polish.Search in Google Scholar

16. Cieslik E, Kosciej A. Kwas foliowy - wystepowanie i znaczenie Probl Hig Epidem. 2012;93(1):1-7. Polish.Search in Google Scholar

17. Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B, Iwanow K. Wartosc odzywcza wybranych produktow spozywczych i typowych potraw. 3rd ed. Warszawa: Wyd Lek PZWL; 2010.Search in Google Scholar

18. Borradale D, Kimlin M. Folate degradation due to ultraviolet radiation: possible implications for human health and nutrition. Nutr Rev. 2012;70(7):414-22.10.1111/j.1753-4887.2012.00485.xSearch in Google Scholar

19. Jarosz M, Bułhak-Jachymczyk B. Normy zywienia czlowieka 1st ed. Warszawa: Wyd Lek PZWL; 2010.Search in Google Scholar

20. European Food Safety Authority (EFSA). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for folate. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). EFSA Journal. 2014;12(11):3893.10.2903/j.efsa.2014.3893Search in Google Scholar

21. Wyka J, Mikolajczak J. Podaz kwasu foliowego w racjach pokarmowych Wroclawianek w wieku 20-25 lat oraz ocena wiedzy o jego znaczeniu dla zdrowia. Roczn PZH. 2007;58(4):633-40. Polish.Search in Google Scholar

22. Sicinska E, Bojarska K. Intakes of folic acid from dietary supplements and fortified products in students Roczn PZH. 2013; 64(1):55-9.Search in Google Scholar

23. Klaczkow G, Anuszewska E. Kwas foliowy i jego znaczenie dla praw organizmu człowieka. Przew Lek. 2000;5: 86-90. Polish.Search in Google Scholar

24. Waskiewicz A, Sygnowska E, Broda G. Homocysteine concentration and the risk of death in the adult Polish population Kardiol Pol. 2010; 68:275-82.Search in Google Scholar

25. Kadziela J, Janas J, Dzielinska Z, Piotrowski W, Ruzyllo W. Niedobor kwasu foliowego a bezposredni, niezalezny zwiazek z ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca Folia Cardiol. 2003; 10(5): 619-24. Polish.Search in Google Scholar

26. Bronkowska M, Biernat J, Sadowska B. Ocena zawartosci witamin w racjach pokarmowych kobiet w wieku okolo menopauzalnym. Bromat Chem Toksykol. 2009; 42, 1: 18-23. Polish.Search in Google Scholar

27. Rogalska-Niedzwiedz M, Chabros E, Chwojnowska Z, Wajszczyk B, Charzewska J, Ziemianski S. Badania spozycia wielkosci folianow grupie kobiet w wieku prokreacyjnym. Zyw Czlow Metab. 2000; 27(2): 172-83. Polish.Search in Google Scholar

28. Stefanska E, Ostrowska L, Czapska D, Karczewski J. Ocena zawartosci witamin w calodziennych racjach pokarmowych kobiet o prawidłowej masie ciała oraz z nadwaga i otyloscią. Zywn-Nauk Technol Ja. 2009;4: 286-94. Polish.Search in Google Scholar

29. VITATOPS Trial Study Group. B vitamins in patients with recent transient ischaemic attack or stroke in the VITAmins TO Prevent Stroke (VITATOPS) trial: a randomised, double-blind, parallel, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2010; 9(9):855-65.10.1016/S1474-4422(10)70187-3Search in Google Scholar

30. Bomba-Opoń D, Hirnle L , Kalinka J, Seremak-Mrozikiewicz A. Suplementacja folianów w okresie przedkoncepcyjnym, w ciąży i połogu. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2017; 2(5):210-4. Polish.Search in Google Scholar

31. Tykarski A et al. Stężenie homocysteiny w surowicy krwi - nowego czynnika ryzyka wieńcowego - u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ Kardiol Pol. 2005; 63:(6 Ssupl 4). Polish.Search in Google Scholar

32. Cieslik E, GebusiaA. Skutki niedostatecznej podazy kwasu foliowego ze szczegolnym uwzglednieniem znaczenia dla kobiet w wieku rozrodczym. Hygeia Public Health. 2011; 46(4):431-6.Search in Google Scholar

33. Liem A, Reynierse-Buitenwerf G, Zwinderman A, Jukema J, Van Veldhuisen D. Secondary prevention with folic acid: results of the Goes extension study. Heart. 2005;91(9):1213-14.10.1136/hrt.2004.035030Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

34. Stelmaszuk T, Jalocha L, Wojtun S, Gil J. Chemoprewencja raka jelita Pol Merk Lek. 2009;XXVI(155): 565-8. Polish.Search in Google Scholar

35. Kim YI. Will mandatory folic acid fortification prevent or promote cancer? Am J Clin Nutr. 2004;80(5):1123-8.10.1093/ajcn/80.5.1123Search in Google Scholar PubMed

36. Brzezinski Z, Helwich E, editors. Zapobieganie wrodzonym wadom cewy nerwowej. 2nd ed. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka; 2002. PolishSearch in Google Scholar

37. Szostak-Wegierek D. Znacznie prawidłowego zywienia kobiety w czasie ciazy. Zyw Czlow Metab. 2004;41(2):160-7. Polish.10.5771/0943-7444-2014-2-160Search in Google Scholar

38. Gatt M, Baron YM, Lautier EC, Calleja N. Folic acid - Prevention of birth defects. Malta Medical J. 2016; 28:49-54.Search in Google Scholar

39. Field MS, Slover P.J. Safety of folic acid. Ann N Y Acad Sci. 2018; 1414(1):59-71.10.1111/nyas.13499Search in Google Scholar

40. Goodman MT, McDuffie K, Hernandez B, Wilkens LR, Selhub J. Case-control study of plasma folate, homocysteine, vitamin B(12), and cysteine as markers of cervical dysplasia. Cancer. 2000;89(2):376-82.10.1002/1097-0142(20000715)89:2<376::AID-CNCR24>3.0.CO;2-OSearch in Google Scholar

Received: 2018-10-10
Accepted: 2018-11-30
Published Online: 2018-12-31
Published in Print: 2018-12-31

© 2019 Ewa Cieślik, Iwona Cieślik, published by Sciendo

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

Downloaded on 26.3.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pteridines-2018-0017/html
Scroll Up Arrow