Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter August 25, 2021

The Liminal Passage: A Final Bronze Age hoard found in Dolany-Nové Sady – “Sádek”, District Olomouc (CZ)

Zuzana Mírová EMAIL logo and Pavel Fojtík

Abstract

The article presents a hoard from the Final Bronze Age found in 2005 in the cadastre of Dolany-Nové Sady ‒ “Sádek”, Olomouc District (CZ). It consists of 2 bronze axes, 3 bronze cheek-pieces of a horse’s bit, 2 bronze phalerae, decorated bronze belt sheet, 6 fragments of 3 different plano-convex ingots and a ceramic vessel. The paper deals with the chronological-typological evaluation of the hoard and especially the motivations for its deposition in connection with supra-regional long-distance roads. Authors discuss the model of social organization of the landscape in the Low Jeseník Mountains area and selected adjacent regions.

Zusammenfassung

Der Artikel präsentiert einen Hortfund der späten Bronzezeit, 2005 im Kataster von Dolany-Nové Sady ‒ „Sádek“, Bezirk Olomouc (CZ) entdeckt. Der Hort besteht aus zwei Bronzeäxten, drei bronzenen Wangenstücke einer Pferdetrense, zwei Bronzephaleren, verzierten Gürtelblechenbronzen, sechs Fragmenten von drei verschiedenen plankonvexen Barren und ein Keramikgefäß. Die Arbeit befasst sich mit der chronologisch-typologischen Bewertung des Hortes sowie den Motiven für seine Deponierung im Zusammenhang mit überregionalen Fernhandelswegen. Die Autoren diskutieren ein Modell der sozialen Organisation der Landschaft im Gebiet des Nieder-Jeseník-Gebirges und in ausgewählten angrenzenden Regionen.

Abstrakt

Článek představuje depot z pozdní doby bronzové nalezený v roce 2005 na katastru obce Dolany-Nové Sady ‒ „Sádek“, okres Olomouc (CZ). Skládá se ze 2 bronzových seker, 3 bronzových postranic koňského udidla, 2 bronzových falér, zdobeného plechového opasku, 6 fragmentů 3 různých koláčových ingotů a keramické nádoby. Příspěvek se zabývá chronologicko-typologickým vyhodnocením depotu a zejména motivací pro jeho uložení v souvislosti s nadregionálními dálkovými cestami. Autoři diskutují model sociální organizace krajiny v oblasti Nízkých Jeseníků a vybraných sousedních regionů.

Online erschienen: 2021-08-25
Erschienen im Druck: 2021-08-05

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Downloaded on 7.12.2022 from frontend.live.degruyter.dgbricks.com/document/doi/10.1515/pz-2021-0015/html
Scroll Up Arrow