Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter August 25, 2021

Arms-bearers in separate graves from Great Moravia and the emergence of the Early Medieval military-aristocratic organization in East-Central Europe

  • Jiří Macháček EMAIL logo , Margit Berner , Petr Dresler , Sylva Drtikolová Kaupová , Renáta Přichystalová and Vladimír Sládek

Abstract

Die Existenz Großmährens wird in die Zeit vom 9. bis zur 1. Hälfte des 10. Jahrhunderts datiert. Es erstreckte sich zwischen dem karolingischen Westen und dem slawischen „Außeneuropa“ und galt als erstes Staatsgebilde der Slawen, das die militär-aristokratische Struktur Westeuropas nachahmte. Neu entdeckte separate Bestattungen mit Waffen und Sporen lassen jedoch Zweifel an dieser Deutung aufkommen. Der besondere Bestattungsritus der hier vorgelegten Bestattungen weist zwar Ähnlichkeiten mit den separaten Friedhöfen des fränkischen grundherrschaftlichen Adels oder der freien Bauernkrieger auf, die archäologischen und bioarchäologischen Analysen erlauben in Mähren jedoch Rückschlüsse auf ein unterschiedliches soziales Phänomen, das zur Erschließung der historischen und kulturellen Spezifika dieses Raums als Schnittstelle zwischen Ost und West beitragen könnte.

Abstract

Die Existenz Großmährens wird in die Zeit vom 9. bis zur 1. Hälfte des 10. Jahrhunderts datiert. Es erstreckte sich zwischen dem karolingischen Westen und dem slawischen „Außeneuropa“ und galt als erstes Staatsgebilde der Slawen, das die militär-aristokratische Struktur Westeuropas nachahmte. Neu entdeckte separate Bestattungen mit Waffen und Sporen lassen jedoch Zweifel an dieser Deutung aufkommen. Der besondere Bestattungsritus der hier vorgelegten Bestattungen weist zwar Ähnlichkeiten mit den separaten Friedhöfen des fränkischen grundherrschaftlichen Adels oder der freien Bauernkrieger auf, die archäologischen und bioarchäologischen Analysen erlauben in Mähren jedoch Rückschlüsse auf ein unterschiedliches soziales Phänomen, das zur Erschließung der historischen und kulturellen Spezifika dieses Raums als Schnittstelle zwischen Ost und West beitragen könnte.

Abstrakt

Velká Morava existovala od 9. do první pol. 10. stol. n. l. mezi karolínským západem a slovanskou „vnější Evropou“. Byla byla považovaná za první stát Slovanů, který kopíroval vojensko-aristokratickou organizaci západní Evropy. Nově objevené separované pohřby se zbraněmi a ostruhami však dosavadní historickou koncepci zpochybňují. Tyto hroby se svým mimořádným pohřebním ritem sice podobají separátním pohřebištím franských velmožů nebo nezávislých « svobodných sedláků », na Moravě však reprezentují odlišný sociální fenomén, jak vyplývá z naší archologické a osteobiografické analýzy. Domníváme se, že může být jedním z klíčů k pochopení historických a kulturních specifik této části kontinentu, která tvoří předěl mezi Východem a Západem.

Online erschienen: 2021-08-25
Erschienen im Druck: 2021-08-05

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Downloaded on 8.2.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pz-2021-0020/html
Scroll Up Arrow