Skip to content
Publicly Available Published by De Gruyter October 27, 2015

Particle size and zeta potential investigation of synthetic peptide-protein conjugates / Sentetik peptid-protein konjugatlarının parçacık boyutu ve zeta potensiyel analizi

  • Serap Derman EMAIL logo and Zeynep Mustafaeva Akdeste

Abstract

Objective: Synthetic peptides are not sufficiently large or complex by themselves to induce immune system because of their small size. Synthetic peptides are usually conjugated to different carriers such as proteins and polyelectrolytes to enhance their immunogenic properties and antigen-specific antibody production (Abs) rate. Thus, the aim of this study is synthesis of peptide-protein covalent conjugates, and size and zeta potential analysis of these conjugates.

Methods: In this study, synthetic peptide antigen of the 135-161 amino acids sequence of immunogenic VP1 capsid protein of “A” type foot-and-mouth disease virus (FMDV) was covalently conjugated to bovine serum albumin (BSA) with the carbodiimide method by using 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride (EDC) at different molar ratios of peptide (γ=nPeptide/nBSA). Particle size and zeta potential analysis of peptide-protein bioconjugates have been performed by using dynamic and electrophoretic light-scattering methods.

Results: The size and surface charge of bioconjugates are important factors in a synthetic peptide vaccine. Nevertheless, there virtually no research has been conducted on zeta potential and the size of peptide-protein bioconjugates detailed.

Conclusion: Dynamic and electrophoretic light scattering analyses clearly demonstrated that zeta potential of the FMDV 135-161 synthetic peptide-BSA conjugates shifts to less negative potentials and particle sizes increase as the amount of peptide increased in conjugates. The data about peptide-carrier protein conjugates obtained by using these methods are very important for developing peptide-based vaccines.

Ozet

Amac: Sentetik peptidler, kucuk boyutlarından dolayı, immun sistemin uyarılması icin gerekli buyuklukte ve kompleks yapıda değildir. Sentetik peptidler, immunojenik ozelliklerinin duzenlenmesi ve antijen-spesifik antikor uretimi oranını arttırmak icin genellikle protein ve polielektrolitler gibi farklı taşıyıcılar ile konjuge edilmektedirler.

Metod: Bu calışmada, A tipi şap hastalığı virusunun (FMDV) VP1 yuzey proteininin 135-161 amino asid dizili antijenik peptidi, 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride (EDC) kullanılarak, sığır serum albumin proteinine kovalent olarak bağlanmıştır. Bağlama peptidin farklı mol oranlarında (γ=nPeptide/nBSA) gercekleştirilmiştir.

Bulgular: Sentetik peptid aşılarında biyokonjugatların boyut ve yuzey yukleri onemli faktorlerdir. Buna karşın peptid-protein biyokonjugatlarının detaylı olarak boyut ve zeta potansiyel analizlerinin yapıldığı neredeyse hic calışma bulunmamaktadır.

Sonuc: Dinamik ve elektroforetik ışık sacılması sonucları; FMDV 135-161 sentetik peptid-BSA konjugatlarının zeta potansiyel değerinin mutlak mutlak kucuk değerlere kaydığını ve parcacık boyutunun da peptidin artan oranları ile beraber arttığını gostermiştir. Bu yontemler kullanılarak peptid-taşıycı protein konjugatları hakkında elde edilen veriler peptid bazlı aşı geliştirme calışmalarında oldukca onemlidir.

Received: 2014-09-15
Accepted: 2015-03-18
Published Online: 2015-10-27
Published in Print: 2015-08-01

© 2015 by © 2015 by TurkJBiochem.com

Downloaded on 31.5.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/tjb-2015-0014/html
Scroll to top button