Nilüfer Afşar Erkal , Ceyhun Kayıhan , Hüseyin Avni Öktem , Meral Yücel and Füsun Eyidoğan

Changes in oxidative damage and antioxidant enzyme activities of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars exposed to rewarming upon freezing stress / Donma stresi üzerine yeniden sıcaklık artışına maruz kalmış arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin antioksidan enzim aktivitelerinde ve oksidatif zararında değişimler

De Gruyter | Published online: September 25, 2015