Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter November 24, 2017

Cohort-generations and the cumulative effects of life-events on political integration in Hungary

  • Andrea Szabó and Dániel Oross EMAIL logo
From the journal World Political Science

Abstract

In our study, we wish to give an overview of integration mechanisms in Hungarian society. We focus on system integration, that is, on the political processes and interactions that re-establish social mechanisms of co-existence in society. We approach system integration from the dimension of action. Three hypotheses are tested on the database of Integration and Disintegration Processes within the Hungarian Society project. We present what explanatory factors influence the electoral, traditional and direct forms of political activity. We also discuss the relationship between cohorts, life events and participation, as well as the link between clients and participation.

Acknowledgments

We would like to thank members of the Political Behavior Department of the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, for their valuable advice. We would also like to thank Péter Róbert without whom this study could not have been realized.

Appendix

Table 9:

Correlation Between Control Variables.

GenderEducationBudapestIncome quintilesRoma
Gender
 Pearson correlation1−0.060**−0.016−0.0400.023
 Sig. (2-tailed)0.0020.3970.0770.226
 N26872687268719842679
Education
 Pearson correlation−0.060**10.199**−0.406**−0.184**
 Sig. (2-tailed)0.0020.0000.0000.000
 N26872687268719842679
Budapest
 Pearson correlation−0.0160.199**1−0.257**−0.040*
 Sig. (2-tailed)0.3970.0000.0000.037
 N26872687268719842679
Income quintiles
 Pearson correlation−0.040−0.406**−0.257**10.230**
 Sig. (2-tailed)0.0770.0000.0000.000
 N19841984198419841982
Roma
 Pearson correlation0.023−0.184**−0.040*0.230**1
 Sig. (2-tailed)0.2260.0000.0370.000
 N26792679267919822679
  1. **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

    *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Table 10:

Life Event Indexes Based on Average Age.

Index valuePercentage of respondentsAverage age
012721.11
133031.09
236844.66
380753.92
488252.37
56461.49
Summary257847.71
  1. Pearson-correlation between age and life events index: 0.493**.

Table 11:

Averages of Life Event-Indexes Within Cohort Generations.

Cohort generationsRespondents (N)Average of live eventsScatter
Young9842.171.40
Parents11393.180.95
Grandparents4553.480.68
Summary25782.841.23
  1. F-test=311.041. Sig=0.000, η2=0.195.

Table 12:

Summary of Client-Index.

Index valuePercentage of respondentsAverage age
081340.74
169345.37
257658.08
329568.95
41153.49
Summary238749.81
  1. Pearson-correlation between age and life events index: 0.551**.

Table 13:

Averages of the Client-Index Within Cohort Generations.

Cohort generationsRespondents (N)Average of live eventsScatter
Young7910.680.77
Parents11351.040.99
Grandparents4602.290.68
Summary23871.161.04
  1. F-test=523.051. Sig=0.000, η2=0.305.

References

Albert, Fruzsina and Beáta Dávid (2012) “Az interperszonális kapcsolathálózati struktúra átrendeződése Magyarországon.” In: (Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás és Takács Judit, szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon Tanulmányok MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet). Budapest: Argumentum, pp. 343–357.Search in Google Scholar

Arber, Sara and Claudine Attias-Donfut (eds.) (2000) The Myth of Generational Conflict. The Family and the State in Ageing Societies. Routledge: London.Search in Google Scholar

Bauer, Béla and Andrea Szabó (szerk.) (2005) Ifjúság2004 Gyorsjelentés. Budapest: Mobilitás.Search in Google Scholar

Bauer, Béla and Andrea Szabó (szerk.) (2009) Ifjúság2008 Gyorsjelentés. Budapest: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet.Search in Google Scholar

Delli Carpini, Michael X., and Scott Keeter (1997) What Americans Know About Politics and Why It Matters. New Haven: Yale University Press.Search in Google Scholar

Dupcsik, Csaba and Vera Szabari (2015) “Elméleti bevezető az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című OTKA kutatáshoz,” Socio.hu 2015(3):44–63.10.18030/socio.hu.2015.3.44Search in Google Scholar

Frizzell, Craig (2009) The Cumulative Effects of Experience on Political Participation. Prepared for the Annual Meeting of the Midwest Political Science Association.Search in Google Scholar

Gábor, Kálmán (2012) Válogatott ifjúságszociológiai tanulmányok. Szeged: Belvedere.Search in Google Scholar

Habermas, Jürgen (2011) A kommunikatív cselekvés elmélete. Budapest: Gondolat Kiadó.Search in Google Scholar

Kabai, Imre, Anikó Kenéz and Viktor Krisztián (2016) “Rétegződésmodell 2.0,” Közösség és Kultúra, 4(4): 93–115.Search in Google Scholar

Kern, Tamás and Andrea Szabó (2011) A politikai közéleti részvétel alakulása Magyarországon, 2006–2010. In: (Róbert Tardos, Zsolt Enyedi és Andrea Szabó, szerk.) Részvétel, képviselet, politikai változás. Budapest: DKMKA.Search in Google Scholar

Kiss, Balázs (2015a) “Integráció és politika” Socio.hu, 2015(3):84.10.18030/socio.hu.2015.3.84Search in Google Scholar

Kiss, Balázs (2015b) “Elfogultság és közöny A politikai vezérek integrációs és dezintegrációs teljesítménye Magyarországon,” Socio.hu, 2015(4):89.10.18030/socio.hu.2015.4.89Search in Google Scholar

Kiss, Balázs (2016) “Esemény, hálózat, szemiózis. A politikai kommunikáció történetének megírhatóságáról,” Politikatudományi Szemle, 25(1):10–28.Search in Google Scholar

Kovách, Imre and Luca Kristóf (2012) Elit és társadalmi integráció In: (Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás és Takács Judit, szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon Tanulmányok. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet). Budapest: Argumentum.Search in Google Scholar

Norpoth, Helmut (2006) “The Development of Party Identification.” In: (Michael Lewis-Beck, William Jacoby, Helmut Norpoth and Herbert Weisberg, eds.) The American Voter Revisited. Ann Arbor, MI, USA: The University of Michigan Press.Search in Google Scholar

Oross, Dániel (2013) Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In: Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet. Budapest: 2013 Kutatópont, pp. 283–313.Search in Google Scholar

Oross, Dániel and Szabó, Andrea (2014) “Demokratikus részvétel tendenciái a magyar nappali tagozatos hallgatók körében” In: (Szabó Andrea, szerk.) Racionálisan lázadó hallgatók II.: Apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Szeged; Budapest: Belvedere Meridionale – MTA TK PTI.10.14232/belvbook.2014.58511.dSearch in Google Scholar

Plutzer, Eric (2002) “Becoming a Habitual Voter: Inertia, Resources, and Growth in Young Adulthood,” American Political Science Review 96:41–56.10.1017/S0003055402004227Search in Google Scholar

Róbert, P. and T. Valuch (2013) “Generációk a történelemben es a társadalomban,” Politikatudományi Szemle, 22(4):116–139.Search in Google Scholar

Ságvári, Bence (2012) “Az átmenetek kora? – A magyar fiatalok társadalomképéről,” In: (Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás és Takács Judit, szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet). Budapest: Argumentum.Search in Google Scholar

Szabó, Andrea (2014) Racionálisan lázadó hallgatók II.: Apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Szeged; Budapest: Belvedere Meridionale; MTA TK PTI.10.14232/belvbook.2014.58511Search in Google Scholar

Szabó, Andrea and Dániel Oross (2012) A demokratikus részvétel tendenciái a magyar egyetemisták és főiskolások körében. In: (Szabó Andrea, szerk.) Racionálisan Lázadó Hallgatók I. Szeged: Belvedere Meridionale.Search in Google Scholar

Szabó, Andrea and Dániel Oross (2013) “A múlt jelene – a Kádár-korszak megítélése a fiatalok körében,” Metszetek. Társadalomtudományi folyóirat, 2013(2–3):98–117. o.Search in Google Scholar

Szabó, Andrea and Kern, Tamás (2011) “A magyar fiatalok politikai aktivitása.” In: (Bauer Béla and Szabó Andrea, szerk.) Arctalan (?) nemzedék: Ifjúság 2000–2010. Budapest: Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, pp. 37–80.Search in Google Scholar

Szabó, Andrea and Kiss, Balázs (2013) “Konfliktus és generáció.” In: Politikatudományi Szemle, XXII. évf., 4. szám. 116–139.Search in Google Scholar

Szabó, Andrea and Márton Gerő (2015) Politikai tükör Jelentés a magyar társadalom politikai gondolkodásmódjáról, politikai integráltságáról és részvételéről. Az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás elsődleges jelentése. Budapest: MTA TK.Search in Google Scholar

Szabó, Andrea, Béla Bauer and László Laki (szerk.) (2002) Ifjúság2000, Tanulmányok I. kötet. Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet.Search in Google Scholar

Verba, S. and N. Nie (1972) Participation in America: Political Democracy and Social Equality. New York: Harper & Row.Search in Google Scholar

Published Online: 2017-11-24
Published in Print: 2017-12-20

©2017 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Downloaded on 9.6.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/wps-2017-0008/html
Scroll to top button