Skip to content
Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter June 22, 2021

Studies of Polish-Jewish Literature: Paradigms and Challenges

  • Eugenia Prokop-Janiec EMAIL logo

Bibliography

Adamczyk-Garbowska, Monika. Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.Search in Google Scholar

Antosik-Piela, Maria. “Powieść syjonistyczna w Europie. Analiza wybranych problemów”. Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice. Eds. Eugenia Prokop-Janiec, and Sławomir J. Żurek, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011. 71–81.Search in Google Scholar

Antosik-Piela, Maria. “Herzl i Chanuka. Wybrane motywy w polsko-żydowskiej poezji okolicznościowej”. Zuzanna Kołodziejska-Smagała, and Maria Antosik-Piela, Literatura polsko-żydowska 1861–1918. Studia i szkice. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. 59–76. Search in Google Scholar

Antosik-Piela, Maria. “Literatura dla dzieci i młodzieży na łamach dwutygodnika >Haszachar<”. Literatura polsko-żydowska 1861–1918. Studia i szkice. Eds. Zuzanna Kołodziejska-Smagała, and Maria Antosik-Piela, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. 123–146. Search in Google Scholar

Antosik-Piela, Maria. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu. Tożsamość i ideologia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.Search in Google Scholar

Araszkiewicz, Agata. Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki. Warszawa: Fundacja Ośka, 2001.Search in Google Scholar

Bauman, Zygmunt. Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Transl. Janina Bauman. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.Search in Google Scholar

Bauman, Zygmunt. “Literary Afterlife of Polish Jewry”. Polin. Vol. 7 (1992): 273–299.10.2307/j.ctv1rmk9b.21Search in Google Scholar

Błoński, Jan. “Autoportret żydowski”. Tygodnik Powszechny 51 (1982): 1,4. Search in Google Scholar

Błoński, Jan. a “Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej”. Idem. Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. 57–117.Search in Google Scholar

Błoński, Jan. b “Świat jako Księga i komentarz”. Idem. Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. 119–141.Search in Google Scholar

Brandstaetter, Roman. “Z. Bromberg-Bytkowski. W dziesiątą rocznicę zgonu.” Opinia 11 (1933): 6.Search in Google Scholar

Brandstaetter, Roman. “Sprawa poezji polsko-żydowskiej. Artykuł dyskusyjny.” Part I „Poeci polsko-żydowscy.” Opinia 23 (1933): 5. Search in Google Scholar

Brandstaetter, Roman. “Sprawa poezji polsko-żydowskiej. Artykuł dyskusyjny.” Part II „Społeczeństwo żydowskie a my.” Opinia 24 (1933): 6. Search in Google Scholar

Brandstaetter, Roman. “Sprawa poezji polsko-żydowskiej. Artykuł dyskusyjny.” Part III „Kłody pod nogami.” Opinia 25 (1933): 6.Search in Google Scholar

Brandstaetter, Roman. “Neofita”. Opinia 33 (1933): 5, 6.Search in Google Scholar

Brandstaetter, Roman. “Przeciwko myślom w mundurze. W sprawie utworzenia Światowego Związku Pisarzy Żydowskich.” Nowy Głos 147 (1938): 5. Search in Google Scholar

Cohen, Nathan. “Zapominanie języka: Polszczyzna i jidysz wśród młodzieży żydowskiej w międzywojennej Polsce”. Transl. Izabela Suchojad. Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej. Eds. Eugenia Prokop-Janiec, and Marek Tuszewicki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. 269–275. Search in Google Scholar

Cohn, Adolf Jakub. “Kilka słów wstępnych tłumacza.” Zbawca. Powieść (z drugiej połowy XVI stulecia) z podań ludu pragskiego ghetta spisał S.K. Transl. A. J. Cohn. Warszawa: s.n., 1862. Search in Google Scholar

Cohn, Adolf Jakub. “Z powodu jednej książki.” Part I. Izraelita 25 (1881): 207.Search in Google Scholar

Cohn, Adolf Jakub. “Z powodu jednej książki.” Part II. Izraelita 26 (1881): 215.Search in Google Scholar

Cohn, Adolf Jakub. “Jedna z tysiąca.” Izraelita 3 (1889): 19. Search in Google Scholar

Cohn, Adolf Jakub. “Nasz dorobek literacki”. Izraelita 10 (1901): 110–112. Search in Google Scholar

Cohn, Mojżesz. “Korespondencja, Izraelita 23 (1866, nr 23): 195.Search in Google Scholar

Czachowski, Kazimierz. Obraz współczesnej literatury polskiej 1984 -1934. Vol. 3. Ekspresjonizm i neorealizm. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1936.Search in Google Scholar

Mieczysław Dąbrowski, and Alina Molisak (eds). Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia. Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy, 2006.Search in Google Scholar

Dąbrowski, Mieczysław. “Fantazmat żydowski.” Idem. Dwa wątki. Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy, 2015. 203–231. Search in Google Scholar

Eisenstadt, Shmuel Noah. Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji. Transl. Adam Ostolski. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2009.Search in Google Scholar

Feldman, Wilhelm. Współczesna literatura polska 1864-1918. Vol. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985 [1903].Search in Google Scholar

Fik, Ignacy. 20 lat literatury polskiej (1918–1938). Kraków: Spółdzielnia Wydawnicza “Czytelnik”, 1939.Search in Google Scholar

Glassner, Roman. “Literaci-Żydzi we współczesnym piśmiennictwie polskim.” Rocznik Żydowski 1904: 142–158.Search in Google Scholar

Grimstead, Knut Andreas. “Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji.” Teksty Drugie 3 (2009): 47–62.Search in Google Scholar

Harshaw, Benjamin. Language in Time of Revolution. Stanford: Stanford University Press, 1995.Search in Google Scholar

Hirszhorn, Samuel, “Czy istotnie asymilacja triumfuje”, Nasz Przegląd 4 (1930): 5.Search in Google Scholar

Hirszhorn, Samuel. “Kongres Penklubów a pisarze żydowscy.” Nasz Przegląd 159 (1930): 11.Search in Google Scholar

Jeziorkowska-Polakowska, Anna, Pieśni zaklęte w dwa języki...O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864–1939). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010.Search in Google Scholar

Jeziorkowska-Polakowska, Anna. Polsko-żydowska mapa Lubelszczyzny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.Search in Google Scholar

Kallas, Aniela. “Córki marnotrawne. List otwarty w odpowiedzi prof. Bujwidowej na artykuł pod powyższym tytułem.” Tygodnik 44–45 (1913).Search in Google Scholar

Karczewska, Agnieszka. Polsko-żydowska republika marzeń. O >Chwilce dzieci i Młodzieży< 1925-1937. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015.Search in Google Scholar

Karczewska, Agnieszka, and Żurek Sławomir (eds.). Prasa Żydów polskich od przeszłości do teraźniejszości. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2016.Search in Google Scholar

Katz, Jacob. From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism 1700–1933. Cambridge: Harvard University Press, 1982.Search in Google Scholar

Kołodziejska, Zuzanna.“Czym jest literatura polsko-żydowska w świetle dyskusji w Izraelicie”. Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej. Eds. Alina Molisak, and Zuzanna Kołodziejska. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2011. 92–101.Search in Google Scholar

Kołodziejska, Zuzanna. a. “Izraelita” (1866–1915): Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.Search in Google Scholar

Kołodziejska, Zuzanna. b. “Znaczenie przekładu dla dziewiętnastowiecznej literatury polsko-żydowskiej.” Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie. Ed. Eugenia Prokop-Janiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. 301–306. Search in Google Scholar

Kołodziejska-Smagała, Zuzanna, Antosik-Piela, Maria (eds.). Literatura polsko-żydowska 1861–1918. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.Search in Google Scholar

Kołodziejska-Smagała, Zuzanna, Antosik-Piela, Maria. Literatura polsko-żydowska 1861–1918. Studia i szkice, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.Search in Google Scholar

Kołodziejska-Smagała, Zuzanna, “Polsko-żydowska lietratura popularna. Przypadek Natana Zylbersztajna z Wiślicy”. Kołodziejska-Smagała, Zuzanna, Antosik-Piela, Maria. Literatura polsko-żydowska 1861–1918. Studia i szkice, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. 189–206.Search in Google Scholar

Lipszyc, Adam. “Scyzoryk Mojżesza. O marańskiej homoteologii Juliana Stryjkowskiego”. Wielogłos 2 (2019): 31–55.10.4467/2084395XWI.19.010.11395Search in Google Scholar

Löw, Chaim. “Czy możliwa jest poezja polsko-żydowska.” Opinia 32 (1933).Search in Google Scholar

Löw, Chaim. Smok w słowiczym gnieździe. Warszawa: s.n., 1934.Search in Google Scholar

Madler, Adam. “O szerszy punkt widzenia.” Opinia 33 (1933).Search in Google Scholar

Matywiecki, Piotr. Twarz Tuwima. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2007.Search in Google Scholar

Molisak, Alina, and Kołodziejska, Zuzanna (eds.). Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej. Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy, 2011.Search in Google Scholar

Molisak, Alina, and Ronen, Shoshana (eds.). Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives. In Memory of I. L. Peretz. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017.Search in Google Scholar

Neufeld, Daniel. “Plan wydawnictwa”. Pięcioksiąg Mojżesza dla Żydów-Polaków.(Chamiszah chumsze torah),vol. 1 Księga Rodzaju – Genesis (Bereszyt). Warszawa: Drukarnia Alexandra Ginsa, 1863.Search in Google Scholar

Niemojewski, Andrzej. “Nowy dział piśmiennictwa polskiego.” Odrodzenie 17 (1906).Search in Google Scholar

Panas, Władysław. “Topika judajska.” Słownik literatury polskiej XX wieku. Eds. Alina Brodzka et al. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. 1095–1104.Search in Google Scholar

Panas, Władysław. “Ja – polski poeta, hebrajski niemowa”. Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska 1918–1939”. Idem. Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin: Wydawnictwo dabar, 1996. 41–55. Search in Google Scholar

Polin: Studies in Polish Jewry. Vol. 28: Jewish Writing in Poland. Eds. Monika Adamczyk-Garbowska, Eugenia Prokop-Janiec, Antony Polonsky, Sławomir J. Żurek. Oxford 2016.Search in Google Scholar

Polonsky, Antony, and Adamczyk-Garbowska, Monika, “Introduction”. Contemporary Jewish Writing in Poland. An Anthology. Linconln & London: University of Nebraska Press, 2001. IX-L. Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. “The Sabbath Motif in Interwar Polish-Jewish Literature”. The Jews of Poland between Two World Wars. Eds. Yisrael Gutman, Ezra Mendelsohn, Jehuda Reinharz, Chone Shmeruk. Hanover and London: University Press of New England, 1989. 412–433.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 1992.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. “Jewish Moderna in Galicia.” Gal-Ed .Vol XIV, 1995: 27–38.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia (ed.). Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 1996. Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia, “Żyd – Polak – artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie”, Teksty Drugie (2001): 120–134.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. Polish-Jewish Literature in the Interwar Years. Trans. Abe Shenitzer, Syracuse: Syracuse University Press, 2003.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2004.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. „Polnisch-jüdische Literatur. Zwischen west- und osteuropäischer Tradition.” Jüdische Literatur als europäische Literatur. Europäizität und jüdische Identität 1860–1930. Herausgegeben von Caspar Battegay und Barbara. Breysach. München: edition text+ kritik, 2008. 268–282.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. “Women’s Assimilation Narratives in Galicia. The Works of Aniela Kallas.” Studia Judaica, t. XVIII, EFES, Cluj-Napoca 2010: 284–297.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. “Stories about Palestine in Inter-war Polish-Jewish Children’s Literature”. Poles & Jews. History – Culture – Education. Eds. Mariusz Misztal, and Piotr Trojański, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. 77–89.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. “Międzywojenna polsko-żydowska powieść w odcinkach.” Eadem. Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. 169–200.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia (ed.). Polacy – Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. A Woman Assimilationist and the Great War. A Case of Aniela Kallas. Medaon. Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung 10 (2016). 18. 1–11.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. “Polish-Jewish Literature and Modernity.” The Trilingual Literature of Polish Jews from the Different Perspecitves. In Memory of I. L. Peretz. Eds. Alina Molisak, and Shoshana Ronen, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. 136–146.Search in Google Scholar

Prokop-Janiec, Eugenia. “Historia i pamięć w międzywojennej polsko-żydowskiej powieści odcinkowej.” Popkulturowe formy pamięci. Eds. Sławomir Buryła, and Lidia Gąsowska. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 2018. 79–95.Search in Google Scholar

Przymuszała, Beata. “Literatura polsko-żydowska a literatura Holocaustu – kwestia badań kulturowych”. Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny? Eds. Wojciech Burszta, and Michał Januszkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”, 2010. 231–244. Search in Google Scholar

Rosman, Moshe. “Wprowadzenie. Pisanie historii w klimacie ponowoczesnym.” Idem, Jak pisać historię żydowską? Transl. Agnieszka Jagodzińska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. 15–32.Search in Google Scholar

Sandauer, Artur. O sytuacji pisarza polskiego pochodzenie żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać). Warszawa: „Czytelnik”, 1982.Search in Google Scholar

Sandauer, Artur. On the Situation of the Polish Writer of Jewish Descent in the Twentieth Century. (It Is Not I Who should Written This Study). Transl. Abe Shenitzer. Jerusalem: Hebrew University Magnes Press, 2005.Search in Google Scholar

Shmeruk, Chone. “Hebrew-Yiddish-Polish: A Trilingual Jewish Culture.” The Jews of Poland between Two World Wars. Eds. Yisrael Gutman, Ezra Mendelsohn, Jehuda Reinharz, Chone Shmeruk. Hanover and London: University Press of New England, 1989: 285–311.Search in Google Scholar

Sicher, Efraim. “The Cultural Identity of Babel.” Around the Point. Studies in Jewish Literature and Culture in Multiple Languages. Eds. Hillel Weiss, Roman Katsman, Ber Kotlerman. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. 492–513. Search in Google Scholar

Sikorski, Dariusz Konrad. Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2011.Search in Google Scholar

Szabłowska-Zaremba, Monika. „’Okienko na Świat. Pismo dzieci i młodzieży’ 1937–1939.” Annales Univeristatis Paedagogicae Cracoviensi. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 13 (2015): 184–203. Search in Google Scholar

Szymel, Maurycy. “Kij w mrowisku. W sprawie artykułów Romana Brandstaettera o poezji polsko-żydowskiej.” Part I „O tym, który dyskusję rozpoczął....” Opinia 27 (1933). Search in Google Scholar

Szymel, Maurycy. “Kij w mrowisku. W sprawie artykułów Romana Brandstaettera o poezji polsko-żydowskiej.” Part II „Nasza ojczyzna.” Opinia 28 (1933). Search in Google Scholar

Szymel, Maurycy. “Kij w mrowisku. W sprawie artykułów Romana Brandstaettera o poezji polsko-żydowskiej.” Part III „Prawda o poezji polsko-żydowskiej.” Opinia 29 (1933).Search in Google Scholar

Szymel, Maurycy. “Kij w mrowisku. W sprawie artykułów Romana Brandstaettera o poezji polsko-żydowskiej.” Part IV „Nasze prawa.” Opinia 31 (1933).Search in Google Scholar

Szymel, Maurycy. Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla. Eds. Maria Antosik-Piela, and Eugenia Prokop-Janiec with Yiddishist collaboration of Karolina Szymaniak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.Search in Google Scholar

Taylor, Charles. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Transl. M. Gruszczyński et al. Foreword Agata Bielik-Robson. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.Search in Google Scholar

Weiss, Hillel, and Katsman, Roman, Kotlerman, Ber (eds.). Around the Point. Studies in Jewish Literature and Culture in Multiple Languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.Search in Google Scholar

Wisse, Ruth. R. The Modern Jewish Canon. A Journey through Language and Culture. New York: The Free Press, 2000.Search in Google Scholar

Witkowska, Alina. “Nie liczyłam Żydów w orkiestrze.” Polityka 44 (1992): 8.Search in Google Scholar

Żurek, Sławomir Jacek. “...lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1999.Search in Google Scholar

Żurek, Sławomir Jacek. Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004.Search in Google Scholar

Żurek, Sławomir Jacek, Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011.Search in Google Scholar

Published Online: 2021-06-22
Published in Print: 2021-06-18

© 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Downloaded on 1.12.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/yejls-2021-0003/html
Scroll to top button