Steffen Budweg , Martin Burkhard , Michael Koch , Anna Kötteritzsch , Alexander Richter and Jürgen Ziegler

Mensch & Computer 2012 - Workshopband

Workshop: AAL: Interaktiv. Sozial. Intergenerational?

Oldenbourg Wissenschaftsverlag | 2013