Petre Makreski , Radojko Jacimovic , Vekoslava Stibilj and Trajče Stafilov

Determination of major and trace elements in iron-nickel-copper-cobalt ore reference materials using k0-NAA

Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH | Published online: December 4, 2009