Renata Gašparová , Pavol Koiš , Margita Lácová , Silvia Kováčová and Andrej Boháč

Synthesis, reactions and antineoplastic activity of 3-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)-2-oxo-2H,5H-pyrano[3,2-c]chromene derivatives

Versita | Published online: January 23, 2013