Agáta Dujavová, Michaela Valeriánová, Vladimír Štrbík, Zuzana Matkovičová, Gustav Plesch and Ivan Kostič

Influence of the reaction conditions on the formation of Tl(Re)-Ba-Ca-Cu-O superconducting thin films by thallination in open system

Open Access
Versita | Published online: June 1, 2007