Irena Kratochvílová , Karel Král , Martin Bunček , Stanislav Nešpůorek , Tatiana Todorciuc , Martin Weiter , Jiři Navrátil , Bohdan Schneider and Jiři Pavluch

Scanning tunneling spectrosopy study of DNA conductivity

Versita | Published online: July 17, 2008