Tomasz Skibiński , Hubert Fuks , Sławomir Kaczmarek , Tomasz Bodziony , Krzysztof Hermanowicz , Mirosław Maczka , Maciej Ptak and Jerzy Hanuza

Synthesis and spectroscopic properties of LiIn(WO4)2 nanopowders and single crystals doped with chromium(III) ions

Versita | Published online: December 10, 2013