Paweł Stróżecki, Rafał Donderski, Magdalena Grajewska, Elżbieta Marcinkowska, Michał Kozłowski, Joanna Pollak, Grażyna Odrowąż-Sypniewska and Jacek Manitius

Factors associated with increased pulse wave velocity in peritoneal dialysis patients

Open Access
De Gruyter Open Access | Published online: April 9, 2010