Open Access Published by De Gruyter Open Access February 13, 2014

Significance of GRP78 expression in acute myeloid leukemias

Tomasz Wróbel, Ewa Stefanko, Justyna Dzietczenia, Bożena Jaźwiec, Grzegorz Mazur, Olga Haus, Jarosław Dybko and Kazimierz Kuliczkowski
From the journal Open Medicine