BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access July 31, 2014

Artificial neural networks approach to early lung cancer detection

Krzysztof Goryński, Izabela Safian, Włodzimierz Grądzki, Michał Marszałł, Jerzy Krysiński, Sławomir Goryński, Anna Bitner, Jerzy Romaszko and Adam Buciński
From the journal Open Medicine