Skip to content
BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter Open Access August 16, 2014

Agreement between manual and automated measurements of simple QRS/T angle

Andrzej Jaroszyński, Anna Jaroszyńska, Anna Szcześniak, Agnieszka Szymczyk, Tomasz Zaborowski, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński and Wojciech Załuska
From the journal Open Medicine
Scroll Up Arrow