BY-NC-ND 3.0 license Open Access Published by De Gruyter January 5, 2010

Sequence analysis and gene amplification study of the penicillin biosynthesis gene cluster from different strains of Penicillium chrysogenum

Roman Šmidák, Martina Kralovičová, Beatrica Ševčíková, Mária Jakubčová, Ján Kormanec, Jozef Timko and Ján Turňa
From the journal Biologia