Chongliang Cui , Tianlong Zhu , Tianlong Zhang , Ruizhi Wu , Sergey Betsofen , Jinghuai Zhang and Milin Zhang

Microstructure and texture evolution of Mg–Li alloy during rolling

De Gruyter | Published online: November 17, 2014