Accessible Published by De Gruyter March 24, 2015

Effects of caffeic acid phenethyl ester on oxidative stress, hystopathology and some biochemical parameters in streptozotocin-induced diabetic rats / Streptozotocin ile indüklenen diyabetik sıçanlarda oksidatif stres, histopatolojik ve bazı biyokimyasal parametrelere kafeik asit fenetil esterin etkileri

Aliye Sağkan Öztürk, İsmail Aytekin, Şule Yurdagül Özsoy, Oktay Hasan Öztürk, Nuri Altuğ and Nigar Yılmaz