Robert S. Sullivant

Soviet Politics and the Ukraine 1917–1957

II. Bolsheviks and the Revolution, 1917-1920

Columbia University Press | 1962