Open Computer Science

ISSN: 2299-1093
Erstveröffentlichung: 16. April 2011
Editor-in-Chief: Egon van den Broek