Best articles in Engineering
Smartphone imaging technology and its applications Vladan Blahnik, Oliver Schindelbeck
Recent advances in drug release monitoring Fenfen Zheng, Weiwei Xiong, Shasha Sun, Penghui Zhang, Jun Jie Zhu
Full-color generation enabled by refractory plasmonic crystals Zong-Yi Chiao, Yu-Chia Chen, Jia-Wern Chen, Yu-Cheng Chu, Jing-Wei Yang, Tzu-Yu Peng, Wei-Ren Syong, Ho Wai Howard Lee, Shi-Wei Chu, Yu-Jung Lu
Photopolymer composite magnetic actuators for cell-based biosensors Dua Özsoylu, Beyza Karatellik, Michael J. Schöning, Torsten Wagner
Mechanical properties of nanomaterials: A review Qiong Wu, Wei-shou Miao, Yi-du Zhang, Han-jun Gao, David Hui
Overview of nanocellulose as additives in paper processing and paper products Ao Li, Dezhong Xu, Lu Luo, Yalan Zhou, Wen Yan, Xin Leng, Dasong Dai, Yonghui Zhou, Hassan Ahmad, Jiuping Rao, Mizi Fan
Synthesis and applications of graphene quantum dots: a review Weifeng Chen, Guo Lv, Weimin Hu, Dejiang Li, Shaona Chen, Zhongxu Dai
Third harmonic generation from the gold/amorphous silicon hybrid metasurface Yang Li, Guanqing Zhang, Yutao Tang, Xuecai Zhang, Wenfeng Cai, Yanjun Liu, Tun Cao, Guixin Li
Recent progress in terahertz metamaterial modulators Riccardo Degl’Innocenti, Hungyen Lin, Miguel Navarro-Cía
Kinetics of leaching: a review Fariborz Faraji, Amirhossein Alizadeh, Fereshteh Rashchi, Navid Mostoufi
Multitask bidirectional digital coding metasurface for independent controls of multiband and full-space electromagnetic waves Liang Wei Wu, Hui Feng Ma, Yue Gou, Rui Yuan Wu, Zheng Xing Wang, Qiang Xiao, Tie Jun Cui
Metasurface holography: from fundamentals to applications Lingling Huang, Shuang Zhang, Thomas Zentgraf