Jump to ContentJump to Main Navigation
Life SciencesLife Sciences

You are looking at 1-10 of 21 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search
Bexell, Sarah M. / Luo, Lan / Hu, Yan / Maple, Terry L. / McManamon, Rita / Zhang, Anju / Zhang, Zhihe / Fei, Li Song / Tian, Yuzhong

BRIEF REPORT 17.1 (2019)

Giant Pandas, Pages 264-267
Product Type: Books
Yan, Fei

Music recognition algorithm based on T-S cognitive neural network

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Lu-Lu / Lu, Shi-Ying / Hu, Pan / Fu, Bao-Quan / Li, Yan-Song / Zhai, Fei-Fei / Ju, Dan-Di / Zhang, Shi-Jun / Su, Bing / Zhou, Yu / Liu, Zeng-Shan / Ren, Hong-Lin

Construction and activity analyses of single functional mouse peroxiredoxin 6 (Prdx6)

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhen-fei, Wang / Yong-ping, Mu / Jun-qing, Liang / Yong-yan, Liu / Jing-quan, Li

Xanthii fructus inhibits malignant behaviors of lung cancer cells

Product Type: Journals/Yearbooks
Cao, Lian Fei / Zheng, Huo Qing / Shu, Qi Yan / Hu, Fu Liang / Xu, Zi Wei

Mitochondrial DNA Characterization of High Royal Jellyproducing Honeybees (Hymenoptera: Apidae) in China

Product Type: Journals/Yearbooks
Hou, Yi-Xuan / Xie, Chun / Wang, Kang / Zhao, Yu-Ting / Xie, Yang-Yang / Shi, Hong-Yan / Chen, Jian-Fei / Feng, Li / Tong, Guang-Zhi / Hua, Xiu-Guo / Yuan, Cong-Li / Zhou, Yan-Jun / Yang, Zhi-Biao

Development and application of a TaqMan-MGB real-time RT-PCR assay for the detection of porcine epidemic diarrhoea virus strains in China

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Peng-Fei / Zhou, Yu / Fang, Huang / Lin, Sen / Wang, Yan-Chun / Liu, Yong / Xia, Jun / Eslick, Guy D. / Yang, Qing-Wu

Treatment of acute cerebral ischemia using animal models: a meta-analysis

Product Type: Journals/Yearbooks
Zhang, Jun-fei / Fang, Jian / Song, Hai-yan / Wu, Wei-li / Liu, Bo / Chen, Cong-xin

Acute Respiratory Disease at a Chinese Military Recruitment Training Center: Three-Year Consecutive Investigation

Product Type: Journals/Yearbooks
Li, Hao / Qu, Guang-Fei / Duan, Yan-Kang / Ning, Ping / Zhang, Qiu-Lin / Liu, Xin / Song, Zhong-Xian

Performance and characterisation of CeO2–TiO2–WO3 catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH3

Product Type: Journals/Yearbooks
Chen, Yan-hui / Zhang, Heng-hui / Wang, Yan / Xie, Xing-wang / Fei, Ran / Wang, Xue-yan / Wei, Lai / Chen, Hong-song

Association of FOXP3 Gene Polymorphism with Chronic Hepatitis B in Chinese Population

Product Type: Journals/Yearbooks

You are looking at 1-10 of 21 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
Clear AllModify Search