Jump to ContentJump to Main Navigation

Search Results - De Gruyter Publishers

You are looking at 1-10 of 75 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
From 2010 to 2019x
Clear AllModify Search
Kleinman, Arthur / Yan, Yunxiang / Jun, Jing / Lee, Sing / Zhang, Everett / Tianshu, Pan / Fei, Wu / Jinhua, Guo

Preface (2019)

Deep China, Pages ix-x
Product Type: Books
Bexell, Sarah M. / Luo, Lan / Hu, Yan / Maple, Terry L. / McManamon, Rita / Zhang, Anju / Zhang, Zhihe / Fei, Li Song / Tian, Yuzhong

BRIEF REPORT 17.1 (2019)

Giant Pandas, Pages 264-267
Product Type: Books
Yu-Fei, Zhong / Wen-Min, Wang / Xiong-Xin, Peng / Guang-Ming, Bao / Chun-Yan, Hu / Hou-Qun, Yuan

The crystal structure of [(tetra-μ2-2,6-difluorobenzoato-κ2O:O′)-bis-(2,6-difluorobenzoato-κ2O:O′)-bis-(1,10-phenanthroline-κ2N:N′)]dierbium(III) C66H34N4O12F12Er2

Chang, Wen-Zhi / Du, Fei / Bi, Jian-Gang / Yuan, Shuai / Gong, Yan-Peng / Yang, Yuan

Assessment of creeping discharge initiated by metal particles on the silicone rubber/XLPE interface in cable joints

Product Type: Journals/Yearbooks
Yan, Fei

Music recognition algorithm based on T-S cognitive neural network

Product Type: Journals/Yearbooks
Wang, Lu-Lu / Lu, Shi-Ying / Hu, Pan / Fu, Bao-Quan / Li, Yan-Song / Zhai, Fei-Fei / Ju, Dan-Di / Zhang, Shi-Jun / Su, Bing / Zhou, Yu / Liu, Zeng-Shan / Ren, Hong-Lin

Construction and activity analyses of single functional mouse peroxiredoxin 6 (Prdx6)

Product Type: Journals/Yearbooks
Wu, Zhiwei / Wang, Yan / Li, Sihao / Wang, Xiaoyong / Xu, Zhaojun / Zhou, Fei

Mechanical and tribological properties of B-C-N coatings sliding against different wood balls

Product Type: Journals/Yearbooks
Xin, Zhen-Hui / Meng, Ya-Li / Wu, Yan-Hua / Wang, Jian / Feng, Zhi-Ke / Kang, Yan-Fei

A coumarin-based fluorescent probe for specific and rapid detection of fluoride ions

Product Type: Journals/Yearbooks
Lu, Ye-Feng / Wang, Yan / Huang, Ming-Zhu / Ren, Xue-Fei / Gao, Lei-Qing / Li, Dan / Li, Yan-Fen / Yang, Yan

Preoperative nutrition and postoperative liver function: a correlation study of pediatric living donor liver transplantation

Product Type: Journals/Yearbooks
Tong, Ya-Yan / Xu, Bo / Yin, Guang-Da / Song, Rong-Fei / Guo, Li-Bing / Zhao, Pei-Zheng

Crystal structure of 1,3,5-tris((trimethylsilyl)methyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, C15H33N3O3Si3

You are looking at 1-10 of 75 items for: Fei Yan

  • Author: Fei Yanx
From 2010 to 2019x
Clear AllModify Search