Jump to ContentJump to Main Navigation
Industrielle ChemieIndustrielle Chemie

Ergebnisse 1-5 von 5 für: Fei Yan

  • Autor: Fei Yanx
ZurücksetzenSuche ändern
Wu, Zhiwei / Wang, Yan / Li, Sihao / Wang, Xiaoyong / Xu, Zhaojun / Zhou, Fei

Mechanical and tribological properties of B-C-N coatings sliding against different wood balls

Produkttyp: Zeitschriften/Jahrbücher
Xin, Zhen-Hui / Meng, Ya-Li / Wu, Yan-Hua / Wang, Jian / Feng, Zhi-Ke / Kang, Yan-Fei

A coumarin-based fluorescent probe for specific and rapid detection of fluoride ions

Produkttyp: Zeitschriften/Jahrbücher
Shilin, Yan / Fei, Yan / Dequan, Li / Yongjing, Li

Unsaturated flow characteristics in dual-scale fibre fabrics at one-dimensional constant flow rate

Produkttyp: Zeitschriften/Jahrbücher
Mo, Yong-Fang / Yang, Chuan-Lu / Xing, Yan-Fei / Wang, Mei-Shan / Ma, Xiao-Guang

Nonbond interactions between graphene nanosheets and polymers: a computational study

Produkttyp: Zeitschriften/Jahrbücher
Ruo-Bing, Zhang / Yan, Wu / Jie, Li / Guo-Feng, Li / Teng-Fei, Li / Zhi-Gang, Zhou

Water Treatment by the Bipolar Pulsed Dielectric Barrier Discharge (DBD) in Water-Air Mixture

Produkttyp: Zeitschriften/Jahrbücher

Ergebnisse 1-5 von 5 für: Fei Yan

  • Autor: Fei Yanx
ZurücksetzenSuche ändern